Шакти Бандхи (енергизиращи практики)

Курсът Шакти бандхи е подходящ, за хора, които са преминали най-малко първо ниво. Фокусът на заниманията са практиките от серията паванмуктасана 3 (шакти бандхи), като към тях има включени и други асани. Целта на курса е да повиши жизнения тонус, сила и физическа, умствена и емоцианална издръжливост.

Заниманията са по-интензивни, затова истинска полза от тях има, когато участниците в курса практикуват редовно и в къщи. Курсът е динамичен и въздействието на тези енергизиращи практики шакти бандхи повлиява, всички нива на личността. За да бъде осъзнат този процес през курса всеки води редовно дневник на личната си практика. Подобен дневник улеснява наблюдението на влиянията, на тази серия шакти бандхи. Отделя се повече време за балансиране на праната с пранаями като нади шодхан и брамари. Всяко занимание завършва с йога нидра.

Активна Релаксация

Активна релаксация е тематичен. Темата, което ще се разглежда е релаксацията. Как човек може да постига моментно отпускане, освобождаване от стреса и напрежението? Има ли начини човек да развие по-силен имунитет към ситуации на предизвикателства и неочаквани промени?

Като сложност практиките са подходящи и за хора, които не са практикували йога досега, но не са само техники за първо ниво. В “Активна релаксация 3”, могат да се присъединят хора завършили минимум второ ниво.

Медитация

Фокус на курса са медитативните практики.

Курсът включва:
Асани (физически пози и движения) – те подготвят тялото да седи удобно в поза за практикуване на медитативни техники

Пранаями (дихателни упражнения) – пранаямата подсилва енергията, праната, което е важна предпоставка за по-успешна медитативна практика, за да може човек да остане продължително в състояние на осъзнатост, да не се унася и заспива по време на медитацията.

Йога нидра – тя ще заеме една значителна част от всяко занимание, защото дълбоката релаксация е прехода към преминаване към по-медитативно осъзнаване.

Медитация – ще се отдели достатъчно време на различни медитативни практики, в различните занимания.

Курсът е подходящ за:
– хора, които са завършили минимум трето ниво
– за всички, които искат задълбочат своята медитативна практика
– за хора, които вече са преминали през всички нива и искат да разширят своята практика в по-специфична посока

Суря намаскар

Курсът суря намаскар е за хора, които знаят как се изпълнява практиката суря намаскар (поздрав към слънцето), но искат да задълбочат познанията си за ефекта от нея и различните нива, на които тя може да се практикува.

В едно занимание се съдържат различни асани (не само суря намскар), пранаяма и йога нидра.

Темата “Суря намаскар” е заложена в по-интензивното изграждане на практкиката към повече рундове. В края на курса ще се правят по 10-12 рунда, в началото ще правим по-малко.

Гаятри мантра е включена, през целия курс.

В отделните занимания се дават различни детайли на фокус при изпълнението на Суря намаскар. Започва от по-грубото (поза, тяло, дъх) и систематично с всяко следващо занимание се обръща внимание на по-фини аспекти – чакри, мантри, символично значение на всяка от отделните пози и т.н.

Работи се също с различни ритми на изпълнение (динамично, бавно, със задържане), които дават различно преживяване в практиката.

В края на курса приключваме със Суря намаскар на открито, някъде сред природата. 🙂

Единственото условие за този курс е постоянство в личната практика. 10-12 рунда в последните занимания ще бъдат твърде уморителни и неподходящи, ако човек не се занимава и вкъщи, за да изгражда постепено сила и издръжливост.

Садхана

Садхана – това е редовна и постоянна практика, която изпълняваме за определен период от време. Зад всяка садхана стои специфична лична санкалпа или целта на клона от йога, към който принадлежи самата техника в тази садхана.

Курсът садхана е подходящ за хора завършили трето ниво. В него ще се работи и с кратки програми за вкъщи, които включват различен фокус по отношение на отделните клонове на йога (хатха, раджа, гяна, карма, бхакти т.н.).

Целта на курсът е да мотивира практикуващите да се установят в редовна практика у дома, да се научат сами да си създават комплекс от йога техники и да изградят подходящо отношение към пречките в редовността и постоянството.