Курсове по йога в Йога студио Амбика

Всички занимания са организирани в курсове.

Курсовете позволяват  систематично напредване чрез разпределяне на информацията по нива или теми.

В отделните нива последователено и постепенно практикуващият се запознава с различни групи практики от йога като теория и практическо изпълнение. Развитието в по-напредналите нива е обвързано както с научаване на нови практики, така и със тяхното задълбочаване. Задълбочава се осъзнаването и личното преживяване. Защо е необходима такава структура на йога курсовете може да прочете в статията “Йога стълба”.

Тематичните курсове дават фокус и разширяване на познанията и личната опитност в определени йога практики и идеи.

Описание на основните курсове

tadasanaПърво ниво (начинаещи)

Курсът за начинаещи систематично въвежда участниците в теорията и практиката на йога. Дава стабилна основа за самостоятелна работа в къщи и е необходима стъпка за преминаване към следващите нива. Техниките, които се изучават развиват нивото на осъзнаване за собственото физическо тяло и различните процеси, които се случват в него.

Второ ниво

Изучават се нови асани (физически пози), пранаями (дихателни техники). По-задълбочено се работи с медитативни практики от групата пратияхара (отпускане чрез оттегляне на сетивата навътре). Развиват се етапите на йога нидра. Систематично и постепенно се овладява последователността от 12 пози – суря намаскар (поздрав към слънцето). Представят се нови теми от практическата теори.

Трето ниво

Курсът трето ниво е подходящ за хората, които вече познават практиката Суря намаскар, основни дихателни техники и са изградили спосбност да следят с осъзнаване реакциите на тялото и ума по време на йога практика.
Фокус на това ниво са класическите йога асани. Увеличава се продължителността на задържане в отделните физически пози и осъзнаването се насочва към по-фини центрове и структури у практикуващия. Напредва се с етапите на пранаями, които са правени на второ ниво и се изучават нови. Преподават се нови медитативни практикатики – аджапа джапа, тратак и др.

Четвърто ниво (напреднали)

На това ниво се практикуват някои по-сложни асани, но винаги има и подходящи по-достъпни варианти. Задълбочават се теорията и различните техники на медитация. Това е група за хора, които вече са преминали предните три нива. Напреднали е термин, който означава йога практикуващи от по-дълго време, развили определена степен на осъзнаване и дисциплина в личната практика.

Описание на тематичните курсове

Шакти Бандхи

Курсът Шакти бандхи е подходящ, за хора, които са преминали най-малко първо ниво. Фокусът на заниманията са практиките от серията паванмуктасана 3 (шактибандхи), като към тях има включени и други асани. Целта на курса е да повиши жизнения тонус, сила и физическа, умствена и емоцианална издръжливост.

Заниманията са по-интензивни, затова истинска полза от тях има, когато участниците в курса практикуват редовно и в къщи. Курсът е динамичен и въздействието на тези енергизиращи практики шакти бандхи повлиява, всички нива на личността. За да бъде осъзнат този процес през курса всеки води редовно дневник на личната си практика. Подобен дневник улеснява наблюдението на влиянията, на тази серия шакти бандхи. Отделя се повече време за балансиране на праната с пранаями като нади шодхан и брамари. Всяко занимание завършва с йога нидра.

Активна Релаксация

Активна релаксация е тематичен. Темата, което ще се разглежда е релаксацията. Как човек може да постига моментно отпускане, освобождаване от стреса и напрежението? Има ли начини човек да развие по-силен имунитет към ситуации на предизвикателства и неочаквани промени?

Като сложност практиките са подходящи и за хора, които не са практикували йога досега, но не са само техники за първо ниво. В “Активна релаксация 3”, могат да се присъединят хора завършили минимум второ ниво.

Йога за всички

Практиките, които се включват в заниманието са подходящи както за хора, които вече са практикували, така и за тези, които сега желаят да започнат.

Нивото на трудност на асаните е средно, затова групата е отворена за всички. Изпълняват се също дихателни техники, релаксация и някои по-лесни медитатитвни практики.

Медитация

Фокус на курса са медитативните практики.meditaciq

Курсът включва:
Асани (физически пози и движения) – те подготвят тялото да седи удобно в поза за практикуване на медитативни техники

Пранаями (дихателни упражнения) – пранаямата подсилва енергията, праната, което е важна предпоставка за по-успешна медитативна практика, за да може човек да остане продължително в състояние на осъзнатост, да не се унася и заспива по време на медитацията.

Йога нидра – тя ще заеме една значителна част от всяко занимание, защото дълбоката релаксация е прехода към преминаване към по-медитативно осъзнаване.

Медитация – ще се отдели достатъчно време на различни медитативни практики, в различните занимания.

Курсът е подходящ за:
– хора, които са завършили минимум трето ниво
– за всички, които искат задълбочат своята медитативна практика
– за хора, които вече са преминали през всички нива и искат да разширят своята практика в по-специфична посока


Суря намаскар

Курсът суря намаскар е за хора, които знаят как се изпълнява практиката суря намаскар (поздрав към слънцето), но искат да задълбочат познанията си за ефекта от нея и различните нива, на които тя може да се практикува.

В едно занимание се съдържат разлини асани (не само суря намскар), пранаяма и йога нидра.

Темата Суря намаскар е заложена в по-интензивното изграждане на практкиката към повече рундове, като в края на курса ще се правят по 10-12 рунда, в началото ще правим по-малко.

Има Гаятри мантра включена, през целия курс.курсове по йога - сн

В отделните занимания се дават разлини детайли на фокус при изпълнението на Суря намаскар, като се започва от по-грубото (поза, тяло, дъх) и систематично с всяко следващо занимание се обръща внимание на по-фини аспекти, като чакри, мантри, символичо значение на всяка от отделните пози и т.н.

Работи се също с различни ритми на изпълнение (диамично, бавно, със задържане), които дават различно преживяване в практиката.

В края на курса приключваме със Суря намаскар на открито някъде сред природата 🙂

Единственото условие за този курс е постоянство в личната практика, защото иначе 10-12 рунда в последните занимания ще бъдат твърде уморителни и неподходящи, ако човек не се занимава и вкъщи, за да изгражда постепено сила и издръжливост.

Садхана

Садхана – това е редовна и постоянна практика, която изпълняваме за определен период от време. Зад всяка садхана стои специфична лична санкалпа или целта на клона от йога, към който принадлежи самата техника в тази садхана.

Курсът садхана е подходящ за хора завършили трето ниво. В него ще се работи и с кратки програми за вкъщи, които включват различен фокус по отношение на отделните клонове на йога (хатха, раджа, гяна, карма, бхакти т.н.).

Целта на курсът е да мотивира практикуващите да се установят в редовна практика у дома, да се научат сами да си създават комплекс от йога техники и да изградят подходящо отношение към пречките в редовността и постоянството.

Йога заедно – за деца и родители

Общо занимание, в което деца (от 4г. до 10г). и възрастни практикуват йога под формата на история, на игра. Време, в което малки и големи общуват позитивно, без изисквания един към друг, без изисквания към себе си. От този час участниците си тръгват леки и усмихнати, защото са раздвили тялото, въображението и доброто настроение. Още за тези занимания можете да прочетете тук.