Др. Хироши Мотояма, японски учен роден през 1925г. Др Мотояма е завършил Университета в Токио за Литература и Наука с магистърска степен, по Философия и Физиологическа психология. Носител е на престижната награда за сравнително изследване на източния и западния мистицизъм.

 

Това са две заглавия на книги, в които са представени неговите идеи, за значимостта на чакрите и кармата. Втората съм я чела и ми беше много любопитна, първата не съм, но мои познати я препоръчват като, книга, която си струва да се отвори.

“Чакрите – мост към висшето съзнание”

“Карма и прераждане” (може да я прегледате и тук)

откъси от книгата “Карма и прераждане”

“В ОСНОВАТА си КАРМАТА е резултат от духовното невежество на егото, което се заблуждава, че е независима единица. Докато се намира в това състояние на невежество, то се върти в затворения кръг от смърт и прераждания в измеренията на реалността, управлявани от закона за причината и следствието.”

“Никой НЕ СЕ ПРОЯВЯВА самостоятелно на земята. Човек се ражда чрез родителите си, обвързан в близки социални взаимоотношения. Нужни са много предварителни връзки, за да се роди човек на определено място и в определено време и дори изобщо за да се роди. Необходимо е да съществуват кармични връзки най-малкото с:
галактиката
земята
държавата
мястото
расата/религията
рода

родителите”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.