Място за йога като практика и стил на живот

Цели

Курсовете по йога при нас имат цели, които могат да се разглеждат в краткосрочен и дългосрочен план. За постигането и на първите, и на вторите, обаче е важно личното усилие на самия практикуващ . . . . .

На какво държим

При преподаването се стремим да следваме определени принципи, които вярваме, че правят практиките в часовете по йога по-пълноценни. Интегрален подход, систематичност и подходящи варианти . . . . .

Какво ще получите

Стилът йога, който преподаваме в йога студио Амбика е интегрална йога, вдъхновена от Свами Сатянанда. В заниманията по йога са включени практики от различни клонове на йога. . . . .