За кого е гяна йога

Гяна йога – йога на изследователя, който не вярва на интелектуални концепции за невидимото, необозримото, за смисъла на живота и т.н., а търси лично преживяване. Гяна йога е за онези, които спонтанно анализират и задълбочават своето разбиране за различните механизми на своите собствени реакции.

Този клон е за  изследователи, които искат да вникнат в същината на природните закони. Търсачи, които се стремят да достигнат до дълбочината на причинно-следствените връзки между ситуациите от ежедневието.

Интуитивно познание

Прозренията, преживяванията на Гяна йогина идват посредством интуицията.

Така са възникнали повечето гениални открития. Свами Ниранджан казва, че чрез интензивна концентрация върху определена задача, умът може да надскочи бариерите на интелекта и да достигне до източник на друго знание – гяна.

Дава пример с Айнщайн и други учени, които в своите изследвания са надскочили познатото като теория и практика.  В резултат са достигнали чрез своето прозрение нови знания, които обясняват аспекти на вселената.

Не вярвайте, търсете преживяване

Парамахамсаджи казва, „Не вярвайте на нищо, дори и на това, което аз ви казвам, ако то не е подплатено с лично преживяване“.

Гяна йога не е механичното повтаряне на въпроса „Кой съм аз“ или „Аз не съм това тяло, не съм този ум“ и т.н.

Този клон на йога е за онези, които изпитват изгаряща жажда да знаят истината. Истината, която надскача на фактите от книги, учения, свещени писания, а изцяло от лично преживяване.

Гяна йога е нестихващо желание да се достигне до отговор, който няма как да бъде подложен на опровержение, защото лично е преживян. Отговор, който оставя трайна следа, който трансформира.

Гяна йогинът е скептик по природа, той не вярва. Той поставя под съмнение. Продължава да търси, докато не намери потвърждение или отричане в своето преживяване на предложената от вън концепция.

Гяна йога е труден път, защото докато се появи личното преживяване човек е изцяло потопен в нищото на съмненията.

Началото на пътя

Преди да преминем много дълбоко в океана на тези съмнения, можем да подхванем пътя на гяна йога, чрез себе анализ.

Такива техники на себеанализ са: СВАН, ретроспекция, антармоуна и др. Започваме да наблюдаваме променливата природа на тялото, ума и емоциите, на амбициите и желанията, на инстинктите и навиците. Все по-често започваме спонтанно да се чудим, кой е наблюдателя. Има ли трайна природа, каква е тя и т.н?