Вдъхновение

Курсът “Остави, Let go” е вдъхновен от практиките на йога релаксация, от принципите на карма йога, концепцията за дхарма (вродените качества на всяко нещо). Вдъхновен е още от прекрасните толтекски учения на Теун Марес, от идеята на тао за Wu Wei, способността да течеш интелигентно в потока на живота. На английски има един хуба израз “Let go”, това ще се учим, как да пускаме и допускаме и да се отпускаме. 🙂

Как живеем ние

В нашето цивилизовано, развито общество от ранна възраст се приучаваме така силно да стискаме всяко нещо, че чак започва да ни боли. Вкопчени сме в куклите, в камиончетата, в пастелите, в прятелите си, в родители си… После порастваме и като възрастни продължаваме да се вкопчваме в познатото, в хората, в навиците, в предметите, в умствените си програми…

Искаме да управляваме, да контролираме, да подреждаме света около нас според своите представи. Полагаме ежедневни усилия, за постигне на промяна във външния свят. Резултатът във вътрешния свят е натрупване на тонове психическо, емоционално и физическо напрежение.

Искаме да подредим една стройна теория за смисъла на живота и най-добрия начин за живеене. А животът в своето многообразие щедро ни предоставя безброй теории. Изправен пред тях умът занемява объркан за няколко секунди. Жалко че са само няколко секунди хаха, после се окопитва, премерва теориите и си избира една, която в този момент му е най-логична.

Великото изкуство да живееш с леко сърце

Да живееш е велико изкуство, в което за да се научиш да танцуваш, трябва да започнеш да чуваш музиката. А как ще чуеш музиката при върховния вътрешен шум, с който живееш?

Какво ще правим по време на курса

По време на този курс ще работим с различни техники за възстановяване на способността си да слушаме. Ще слушаме себе си, околния свят, видимите и невидимите сигнали, които ни дават хората, природата, посланията между редовете на умните книги и т.н. И още ще отделим време за:

  • четене на коани, за да объркваме и озадачаваме ума, за да увеличаваме секудните време, в които той няма какво да каже. Ще практикуваме дълбоко отпускане с йога нидра, с антармауна.
  • практикуване на осъзнаване в ежедневието. Теун Марес го нарича процес на дебнене. 😉
  • дискусия и работа върху умствените програми, с които оперираме и т.н.
  • вписваме своите наблюдения в дневник.

Разбира се ще правим асани и дишане. 🙂

Надяваме се темата да е интересна за вас, колкото за нас.
Записването става както досега с предварително записване.
Курсът ще води Мариана