“Прана”

Тематичният курс “Прана” е подходящ за хора преминали през всички нива при нас или на място, където заниманията са систематизирани на нива по системата на сатянанда йога.

Целта на курса е да развие чувствителност към праната (жизнената енергия, която стои зад тялото, ума и емоциите). Осъзнаване на жизнената обвивка наречена пранамая коша.

Асаните ще се изпълняват с фокус върху по-фините влияния на практиките. Фокус върху чакрите, осъзнаване на дъха по определени психични пътища, блокажите и освобождаването на надисите (мрежата от пътища, по които се движи праната).
Пранаямата ще е малко по-дълга. Ще се включват и нови варианти на познатите дихателни практики. 

Ще се практикува осъзнаване на петте прани (панча ваю), аджапа джапа и йога нидра.

Суря намаскар

Курсът “Суря намаскар” е с фокус върху практиката суря намакар или поздрав към слънцето. Това е серия от 12 пози, които се изпълняват последователно като поредица без прекъсване.

Курсът ще се проведе в два модула, всеки по осем занимания. Първият е подходящ за начинаещи. В него ще се изучава самата последователност, правилното изпълнение на всяка поза. Останалите практики в комплекса, ще са такива, които помагат по-лесно да се овладеят отделните елементи на Суря намаскар. Дихателните практики ще са коремно, гръдно и йога дишане. В края на практиката ще се завършва с релаксация.

Вторият модул е подходящ само за хора, които вече знаят последователността Суря намаскар. В този модул постепенно ще се изгражда динамиката на практиката. Ще се правят повече рундове с различни варианти на фокус – мантра, психодинамика на асаните, чакрите и др.Дихателните практики ще са йога дишане, брамари (спокояваща пранаяма) и нади шодхан (балансираща праняма). Всяка практика ще завършва с йога нидра 8 етапа. В този втори модул ще се въведе и практикуване на Гаятри мантра (мантра за събуждане на мъдрост, интуиция и яснота на ума).

В края на курса приключваме със Суря намаскар на открито, някъде сред природата. 🙂

Шакти Бандхи (енергизиращи практики)

Курсът Шакти бандхи е подходящ, за хора, които са преминали най-малко първо ниво. Фокусът на заниманията са практиките от серията паванмуктасана 3 (шакти бандхи), като към тях има включени и други асани. Целта на курса е да повиши жизнения тонус, сила и физическа, умствена и емоцианална издръжливост.

Заниманията са по-интензивни, затова истинска полза от тях има, когато участниците в курса практикуват редовно и в къщи. Курсът е динамичен и въздействието на тези енергизиращи практики шакти бандхи повлиява, всички нива на личността. За да бъде осъзнат този процес през курса всеки води редовно дневник на личната си практика. Подобен дневник улеснява наблюдението на влиянията, на тази серия шакти бандхи. Отделя се повече време за балансиране на праната с пранаями като нади шодхан и брамари. Всяко занимание завършва с йога нидра.

Активна Релаксация

Активна релаксация е тематичен. Темата, което ще се разглежда е релаксацията. Как човек може да постига моментно отпускане, освобождаване от стреса и напрежението? Има ли начини човек да развие по-силен имунитет към ситуации на предизвикателства и неочаквани промени?

Като сложност практиките са подходящи и за хора, които не са практикували йога досега, но не са само техники за първо ниво. В “Активна релаксация 3”, могат да се присъединят хора завършили минимум второ ниво.

Медитация

Фокус на курса са медитативните практики.

Курсът включва: Асани (физически пози и движения) – те подготвят тялото да седи удобно в поза за практикуване на медитативни техники

Пранаями (дихателни упражнения) – пранаямата подсилва енергията, праната, което е важна предпоставка за по-успешна медитативна практика, за да може човек да остане продължително в състояние на осъзнатост, да не се унася и заспива по време на медитацията.

Йога нидра – тя ще заеме една значителна част от всяко занимание, защото дълбоката релаксация е прехода към преминаване към по-медитативно осъзнаване.

Медитация – ще се отдели достатъчно време на различни медитативни практики, в различните занимания.

Курсът е подходящ за: – хора, които са завършили минимум трето ниво – за всички, които искат задълбочат своята медитативна практика – за хора, които вече са преминали през всички нива и искат да разширят своята практика в по-специфична посока

 

Садхана

Садхана – това е редовна и постоянна практика, която изпълняваме за определен период от време. Зад всяка садхана стои специфична лична санкалпа или целта на клона от йога, към който принадлежи самата техника в тази садхана.

Курсът садхана е подходящ за хора завършили трето ниво. В него ще се работи и с кратки програми за вкъщи, които включват различен фокус по отношение на отделните клонове на йога (хатха, раджа, гяна, карма, бхакти т.н.).

Целта на курсът е да мотивира практикуващите да се установят в редовна практика у дома, да се научат сами да си създават комплекс от йога техники и да изградят подходящо отношение към пречките в редовността и постоянството.