Курс “Йога на сърцето”

Във времена, в които умът (главата) взима превес над тялото и сърцето, ще практикуваме техники за смълчване на ума, оживяване на тялото и отпускане на сърцето.
Асаните ще са подбрани с акацент в работата с раменете, горната част на гърба и гръдния кош. Пранаямата ще е по-продължителна от тази в обичайните ни йога занимания.
Ще практикуваме медитативни техники за успокояване на ума и събуждане на сърцето.
Теорията, няма да е теоритична. Ще храним не ума със знание, а сърцето с вдъхновение. Ще се споделят красиви истории, притчи, бхаджани и мантри.

Курс “Гяна и бхакти йога”

Гяна йога е пътят на придобиване на преживяване, чрез разчистване на всички външни дефиниции за проявите на духовното в нас и около нас. Гяна йога е пътят на интуицията.
Бхакти йога е пътят на придобиване на преживяване, чрез пречистване и отваряне на сърцето.

В крайна сметка и двата клона на йога довеждат до реализация на чистото съзнание, на същинската природа на проявената и непроявена вселена.

Курс “Хатха йога”

Работа с тялото и енергията.
В курса ще се разгледат целите и начините на практикуване на основните техники в хатха йога – шаткарми (пречистващи практики), асани (физически пози), пранаяма (енергизиране чрез дишане), мудри (канализиране на енергията) и бандхи (работа върху психичните възли, гратнхи).
Ще обърнем внимание и на благоприятните условия и среда за практикуването на хатха йога.

Курс “Йога нидра”

Курсът „Йога нидра“ включва асани, пранаяма и йога нидра.
Съотношението между физически пози, дишане и йога нидра ще е малко по-различно в сравнение с останалите ни занимание. Макар че ще присъстват и трите елемента, времето за дихателни техники и за йога нидра ще е по-дълго.
Всяка практика ще започва с кратка теоретична част посветена на йога нидра.
Йога нидра се счита за техника от групата пратяхара (дълбоко отпускане и обръщане навътре). При дълбоко навлизане в себе си човек спонтанно може да достигне и до медитативни осъзнаване.

Курс „Близо до природата“

В този курс понятието природа ще разглеждаме в контекста на йога философията.
Природа в смисъла на дхарма. Дхармата е същността на всяко нещо. Дхарма е неговото естествено, вродено качество.
За да знаеш как да се погрижиш за себе си, за друг човек, за околния свят и т.н., трябва да познаваш вродените характеристики, дхармата.
По време на курса „Близо до природата“, ще си говорим за дхармата на тялото, ума, праната, сетивата и т.н. Ще се запознаем със същността на петте тела на човека.
С въздействието на трите състояния на природата (гуни) върху тези тела.
С практики, които позволяват да възстановяваме баланса на различните аспекти на личността.
Курсът е подходящ за хора, които са преминали минимум през курс Първо ниво или курса „Въведение в йога“.

Курс “Въведение в йога”

Курсът „Въведение в йога“ има два модула: модул 1 „Осъзнаване“ и модул 2 „Енергизиране“. Всеки модул е от 6 занимания.

Модул 1 е подходящ за абсолютно начинаещи. Към курса могат да се включат и хора, които търсят задълбочаване в своята практика и разбиране за принципите на йога чрез преговор на основите.
Модул 1 е фокусиран върху практическото и теоретичното запознаване с понятието „осъзнаване“. Без използването на този инструмент и най-сложните физически пози и дихателни техники не са йога. Когато започнем да включваме осъзнаване и в най-дребните ежедневни дейности, всяка от тях се превръща в своеобразна йога техника, водеща към равновесие, себеопознаване и излизане от навиците.

Модул 2 е подходящ за хора завършили модул 1, завършили курс за начинаещи, имащи предишен опит с йога практики или преминали курсът „Активна релаксация“ 1.
В модул 2 фокусът ще е върху теоретичното и практическо запознаване с инструменти за повишаване на жизнената енергия (физическа, умствена, психическа).

Курс “Шакти бандхи”

Курсът Шактибандхи е подходящ, за хора, които са преминали най-малко второ ниво. Фокусът на заниманията ще са практиките от серията паванмуктасана 3 (шактибандхи), като към тях ще има включени и други асани, както и суря намаскар поздрав към слънцето.
Целта на курса е да повиши жизнения тонус, сила и физическа, умствена и емоцианална издръжливост. Особено подходяща серия през пролетта, когато организма е по-изтощен след края на зимата.
Заниманията ще са по-интензивни, затова истинска полза от тях ще има само ако участниците в курса практикуват редовно и в къщи. Курсът е динамичен и въздействието на тези енергизиращи практики шакти бандхи повлиява, всички нива на личността. За да бъде осъзнат този процес през курса всеки ще води редовно дневник на личната си практика. Подобен дневник ще улесни наблюдението на влиянията, на тази позната, но сега практикувана под формата на садхана (редовна, постоянна практика) серия шакти бандхи.

Курс “Активна Релаксация”

Активна релаксация е тематичен. Темата, което ще се разглежда е релаксацията. Как човек може да постига моментно отпускане, освобождаване от стреса и напрежението? Има ли начини човек да развие по-силен имунитет към ситуации на предизвикателства и неочаквани промени?

Като сложност практиките са подходящи и за хора, които не са практикували йога досега, но не са само техники за първо ниво. В “Активна релаксация 3”, могат да се присъединят хора завършили минимум второ ниво.

Курс “Прана”

Тематичният курс “Прана” е подходящ за хора преминали през всички нива при нас или на място, където заниманията са систематизирани на нива по системата на сатянанда йога.

Целта на курса е да развие чувствителност към праната (жизнената енергия, която стои зад тялото, ума и емоциите). Осъзнаване на жизнената обвивка наречена пранамая коша.

Асаните ще се изпълняват с фокус върху по-фините влияния на практиките. Фокус върху чакрите, осъзнаване на дъха по определени психични пътища, блокажите и освобождаването на надисите (мрежата от пътища, по които се движи праната).
Пранаямата ще е малко по-дълга. Ще се включват и нови варианти на познатите дихателни практики. 

Ще се практикува осъзнаване на петте прани (панча ваю), аджапа джапа и йога нидра.

Курс “Суря намаскар”

Курсът “Суря намаскар” е с фокус върху практиката суря намакар или поздрав към слънцето. Това е серия от 12 пози, които се изпълняват последователно като поредица без прекъсване.

Курсът ще се проведе в два модула, всеки по осем занимания. Първият е подходящ за начинаещи. В него ще се изучава самата последователност, правилното изпълнение на всяка поза. Останалите практики в комплекса, ще са такива, които помагат по-лесно да се овладеят отделните елементи на Суря намаскар. Дихателните практики ще са коремно, гръдно и йога дишане. В края на практиката ще се завършва с релаксация.

Вторият модул е подходящ само за хора, които вече знаят последователността Суря намаскар. В този модул постепенно ще се изгражда динамиката на практиката. Ще се правят повече рундове с различни варианти на фокус – мантра, психодинамика на асаните, чакрите и др.Дихателните практики ще са йога дишане, брамари (спокояваща пранаяма) и нади шодхан (балансираща праняма). Всяка практика ще завършва с йога нидра 8 етапа. В този втори модул ще се въведе и практикуване на Гаятри мантра (мантра за събуждане на мъдрост, интуиция и яснота на ума).

В края на курса приключваме със Суря намаскар на открито, някъде сред природата. 🙂

Курс “Медитация”

Фокус на курса са медитативните практики.

Курсът включва: Асани (физически пози и движения) – те подготвят тялото да седи удобно в поза за практикуване на медитативни техники

Пранаями (дихателни упражнения) – пранаямата подсилва енергията, праната, което е важна предпоставка за по-успешна медитативна практика, за да може човек да остане продължително в състояние на осъзнатост, да не се унася и заспива по време на медитацията.

Йога нидра – тя ще заеме една значителна част от всяко занимание, защото дълбоката релаксация е прехода към преминаване към по-медитативно осъзнаване.

Медитация – ще се отдели достатъчно време на различни медитативни практики, в различните занимания.

Курсът е подходящ за: – хора, които са завършили минимум трето ниво – за всички, които искат задълбочат своята медитативна практика – за хора, които вече са преминали през всички нива и искат да разширят своята практика в по-специфична посока

Курс “Садхана”

Садхана – това е редовна и постоянна практика, която изпълняваме за определен период от време. Зад всяка садхана стои специфична лична санкалпа или целта на клона от йога, към който принадлежи самата техника в тази садхана.

Курсът садхана е подходящ за хора завършили трето ниво. В него ще се работи и с кратки програми за вкъщи, които включват различен фокус по отношение на отделните клонове на йога (хатха, раджа, гяна, карма, бхакти т.н.).

Целта на курсът е да мотивира практикуващите да се установят в редовна практика у дома, да се научат сами да си създават комплекс от йога техники и да изградят подходящо отношение към пречките в редовността и постоянството.