практиката мантра

Мантра йога – дефиниця за мантра

Мнатра йога е този клон на йога, който използва звуковите вибрации като практика.

Понятието мантра има два корена. “Ман” идва от манас, което значи ум, “тра”, от траяте освобождавам. Затова мантра може да се преведе като това, което освобождава ума. Умът се променя и надскача ограничения, обусловеностите, които са присъщи на по-ниските вибрации

Мантра и другите видове йога

Мантра йога е система от практики, която може се комбинира с много други видове йога.

Например в бхакти йога мантрата се практикува под формата на киртан или бхаджан. При кундалини йога звукови вибрации се насочват към определени енергийни центрове наречени чакри. В раджа йога също има медитации върху звука пранава и т.н.

Въздействие върху всички аспекти на личността

Закона за резонанса по много прост начин обяснява как въздействат звуковите вибрации. Една звукова вълна трепти и нейното трептене, може да повлия други трептящи обекти. Доказано е, че атомите трептят и затова вибрациите могат да им въздействат.

Мантрите, са звуци с много фина вибрация, които въздействат на всички нива на личността, като променят трептенето на самите атоми в дълбочина. Тези вибрации хармонизират праничното тяло (пранамая коша) и трансформират дълбоките нива на съзнанието.

 Още статии свързани с Мантра йога:

Възникване

 Гаятри

 Киртан

 Шанти патх

 Нада йога