В йога студио студио Амбика преподаваме интегрална йога, вдъхновена от традицията на Сатянанда или Бихарска йога.

Мариана Димитрова (Бхактимудра)

bhaktiЗавършила съм социална педагогика в СУ „Кл. Охридски“. С йога за се занимавам от 1998 г.

По-задълбочено йога съм изучавала на 4 месечен йога курс в Ганга Даршан (BSY, Индия) и с обучения към Сатянанда Йога академията – Европа. Там съм завършила първо и второ ниво.

Преминала съм обучение за учители, което се проведе в България с гости от чужбина в системата на Сатянанда йога. По-късно завърших курс за учители към Австралийската Сатянанда йога академия.

Водя йога занимания за деца, класове възрастни от края на 2005, а от 2006 и общи класове за деца и родители (йога заедно). През 2009 участвах в първия RYE (Изследване на йога в образованието) курс проведен в България. До 2016г участвах като обучител, в курсовете RYE.

 Владислав Димитров (Шабдамурти)

ShabdamurtiЗапочнах да практикувам по системата Сатянанда йога през 1999 г. След време за мен йога се превърна в начин на живот. Посещавал съм различни йога семинари и курсове, воден от желание да задълбоча познанието си за тази древна система. Обичам да изучавам свещени текстове за йога и биографиите на духовни учители от различни традиции.

През 2004 г. в Рикхия, Индия получих посвещение в карма саняса от моя духовен учител Свами Ниранджанананда.

Завърших курсовете „Yogic Studies 1” и „Yogic Studies 2” към европейската Сатянанда йога академия в периода 2007 – 2009г.

През 2011- 2012 преминах 6 месечен курс на обучение „Gurukul Lifestyle Course” в Индия. Този курс представлява интензивен период на живот в ашрам. Той цели да кали тялото и волята, и да развие у човека умствена гъвкавост.

Преподавам йога стил вдъхновен от Свами Сатянанда и Свами Ниранджанананда, който съдържа в себе си елементите: асана, пранаяма, мудра, мантра, релаксация и медитативни техники.

shabdamurti.com