Раджа йога – преодоляване на умствените модификации

Раджа йога е онази йога, която дава методи как
да разпознаем тези модификации и как да ги преодолеем. За да можем да видим нещата цялостни и без ограничение осъзнаването трябва да проникне в аспекти на ума, които сега са латентни. История за слепите и слона, показва настоящето състояние на съзнанието и проблемите, които произлизат от това.

Слепите и слона

Около един слон се събрали няколко слепи човека. Попитали ги как според тях изглежда слона.
Единият човек хванал слона за крака и казал, че слонът е като една голяма колона.
Другият човек хванал слона за хобота и казал, че слона е като една тръба.
Третият хванал опашката и казал, че слонът е като въже.
И така всеки описвал слона според своята ограничена представа.
И ние сме като тези слепи хора в света, нашето разбиране за всичко около нас и в нас е ограничено от различните модификации на нашия ум.

Когато съзнанието се освободи от обусловеното и заблести с пълния си потенциал можем да видим целия слон .

Раджа йога в сутрите на Патанджали

Един от основните и добре познати текстове, които описват целите на раджа йога и практиките за постигане на тези цели са сутрите на Патаджали.

Раджа йога както се описва в този текст е наука за ума. Ражда означава „крал”, затова раджа йога се превежда като кралска йога, най-висшата йога или върховната йога. Нейната основна задача е да развие скрития потенциал в човешката личност.
Всяка практика на раджа йога е насочена към идеята да се докосне и промени състоянието на ума, така че да станем осъзнати за вритите, които ни ограничават и да се справим с тях. По този начин ще изживеем целия блясък на нашето съзнание.

Врити – модификациите на ума

Думата вритти произлиза от вритта което означава кръгово движение.
Вритите означават модификации на ума.

Ако хвърлим камък във водата, ще видим вълнички, които се разпространяват към брега от мястото където камъка е ударил водата. Тези кръгови вълни са проявени от една единствена случка, от едно единствено съприкосновение на камъка с водната повърхност. Ако камъка удари водата той ще създаде много вълнички, не само една.
По същия начин вритите дават живот на много външни изрази, състояния и виждания за живота. Вритите са различните цветни очила през, които възприемаме света. Понякога света изглежда красив и розов; друг път сив и облачен. Понякога се носим окрилени от една мисъл, друг път се съмняваме в рационалността на това, което се мислили преди малко. Това е ролята на вритите.

Осем стъпки в раджа йога

Раджа йога е разделяна на две групи – първата група е позната като бахиранга йога. Тя съдържа в себе си първите четири етапа: яма, нияма, асана, пранаяма. Те са познати като външни, защото променят външния аспект на личността. Променят поведението и действията, които са свързани с взаимодействията в света, с концепциите за име, форма и идея.

Последните четири етапа от раджа йога (пратияхара, дхарана, дхяна и самадхи) формират антаранга йога, вътрешната йога. В антаранга йога човек работи върху ума и се стреми да изживее цялостното съзнание.

Като преминава първо през отдръпване на сетивата, концентрация и медитация, практикуващия раджа йога достига до самадхи.  Самадхи обединяване на всички способности на ума. При тези последни четири етапа спират внасянията на следващи импресии или врити в полето на съзнанието.

Яма и нияма

Ямите са основно качества, които духовният търсач трябва да развие за да може да комуникира и взаимодейства хармонично с външния свят и хората в него. Те са също и качества на самоконтрол, който не позволяват изявите на действия, които произлизат от по-нисшия ум.

Ниямите са качества на самодисциплина, които цялостно подпомагат търсещия в духовното му пътешествие. Ниямите са изява на вътрешната дисциплина.

Пете ями са:

Сатя – истинност
Ахимса – ненасилие
Астея – честност
Брахмачария – установяване в божественото съзнание
Апариграха – непритежание, отсъствие на алчността

Петте ниями са:

Сауча – чистота
Сантоша – доволство
Тапасия – аскетичност, умереност
Свадхая – себеизучаване
Ишвара пранидхана – пълно отдаване на Бог

Използвана литература:

“Йога даршан” изд. на BSY
www.yogamag.net