Интегрален подход към личността

Структура на заниманието – всеки клас следва принципа на интегрелен подход към човека. Този подход цели да повлияе различните аспекти на човека – тяло, ум, емоции, по-фината енергийна обвивка, духа.

Йога техники включени в заниманията

В едно занимание има включени асани (физически пози). Те директно въздействат върху физическото тяло. На по-напредналите нива, чрез специфична концентрация в асаните се повлиява психо-емоционалното състояние.

Пранаяма това са техники на работа с дъха в по начинаещите етапи. В по-напредналите форми пранаяма е контрол и разширяване на праната (жизнената енергия). Дихателните практики (пранаяма) повишават дихателния капацитет, въздействат върху ума, стимулират жизената енергия (праната)

Мудрите са позиции на тялото, които целят да насочат жизнените сили на тялото към определени центрове и области. Има мудри, които се заемат само с отделни части на тялото и други, които се изпълняват с цялото тяло.

Релаксация – йога нидра или осъзнат сън, при който тялото и ума постигат още по-пълноценна почивка. Релаксацията е част от практиката още в първо ниво.

Медитативни практики, водят до себепознание, преоткриване на вътрешния свят. Помагат в преодоляване на някои мисловни и поведенчески обусловености. Те са застъпени по-сериозно от второ ниво.

Мантра – работа с фини звукови трептения, които въздействат на всички нива на личността също е част от заниманията.

Практическа теория – теория за различните практики и идеи на системата йога. Те е аспект, който присъства във всяко занимание.

Участниците в курса ще получават материали за вкъщи, с помощта на които могат да практикуват и самостоятелно в къщи.