Слънцето почитано в различни древни култури

Още в древността, слънцето е било почитано като едно от любимите божества в различните езически култури – вавилонци, персийци, гърци, жителите на древен Египет и Римската Империя. Култът към слънцето е бил силно изразен сред коренните жители на Северна и Южна америка. В Европа множество езически фестивали посветени на слънцето са били пренеси и в Християнството. В Индия и днес се обажават образа на Суря и Гаятри (Бог на слънцето и Богиня на Зората). Различните божества са архетипи, събирателни образи  на определни характиристи или качества, които съществуват както във вселената (макро космоса), така и в умаления нейн модел човека (микро космоса).

Зараджане на духовно осъзнаване

Произходът на суря намскар може да се проследи далече във времето. Свързан е с момента, в който у хората се заражда осъзнаване за духовната им същност. Това осъзнаване е и основата на йога.

Суря намаскар означава “поздрав към слънцето”. Практика изразяваща свързване с всичко, което слънцето символизира в макро и микрокосмоса. Суря е олицетворение на силата, която прогонва, мрака, тъмнината, нощта. Суря е вътрешната светлина, мъдростта, която разрушава всички заблуди, цялото невежество. Когато се “поздравявме” Суря (слънцето) изразяваме почит именно това познание за истинската природа, същност и прични за нещата.

Според йога, суря намаскар е практика свързана със събуждането на слънчевия аспект в индивида и освобождаването на тази жизнена енергия, за да се развие по-висше съзнание.

Една пълна садхана (практика)

Суря намаскар е практика, която съдържа в себе си всички аспекти на една пълна йога програма – физически пози (асани), контрол върху дъха (пранаяма), насочване на праната към определни центрове, чакри (медитативно осъзнаване), повтаряне на мантри.

Един от най- красивите аспекти на Суря намскар е символиката на всяка една поза, това превръща практиката в красив танц разказващ за пътя, по който минаваме, за да се пробудим (повече може да прочетете в Суря Намаскар от парамахамса Сатянанда).

Физически ползи от практиката

Физически групата от 12 асани на “поздрав към Слънцето” хармонизира цялата ендокринна система, което я прави полезна особено за тинейджърите, в периода, когато техните хормони са силно активни и в момент на дисбаланс. Това е и една от първите парктики, в която се посвещават децата след като навършат 8 години.

Суря намаскар балансира активността на физическата енергия (пингала нади) и менталната енергия (ида нади). Според йога здравето е свързано именно с баланса на тези два потока на енергията. Всяка нарушение на това равновесие между физическата и менталаната активност, между симпатиковата и парасимпатиковата нервна система причинява различни заболявания на тялото или ума.

Енергизиране за целия ден

Това е и една от практиките, която се препоръчва на по-раздразнителни хора, които лесно се гневят и избухват. Те могат да изпълнят и повече рундове с динамично темпо.
Суря намаскар е подходяща и когато, не разполагаме с достатъчно време за сутрешна практика. За не повече от 15-20 минути може да се напрявят 5-6 рунда. Те са достатъчни да повишим нашата жизнена енергия енергия, да събудим активираме праната в цялото тяло, и да се подготвим за предизвикателствата на новия ден.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.