“Ом шанти”  – постигане на мир, спокойствие

“За да можем да претърпим външните несгоди на живота, трябва да имаме вътрешно равновесие на душата, сърцето и ума.”

П. Дънов

спокойствиеШанти означава вътрешен мир, равновение, баланс.

Този мир може да потърсим във физическото тяло, когато то е затихнало в удобна поза. Може да го преживеем състоянието на спонтанна неподвижност, или когато се движи и движението е хармонично и балансирано.

Шанти в ума е състояние на вътрешната тишина към, която се стремим в антармауна, когато умът е утихнал като повърхността на спокойно езеро.

Шанти (спокойствие) в сърцето е когато то е изпълнено с тихо доволство. Не бурна еуфория, не бездейна меланхолия, а тиха радост, пълнота.

Когато пеем ом шанти утвърждаваме желанието си да намерим, да постигнем този вътрешен мир. Този мир ни помага по-лесно да преминаваме през “несгодите на живота”.

 “Изпяваме три пъти шанти. Но шанти не е три вида. Има само едно шанти, но има три различни проблема, които могат да ни лишат от шанти.”

В някои текстове се казва, че три са причините, които нарушават състоянието на шанти.

Adhidaivika – тези над които нямаме контрол

Първата група са природни бедствия, катаклизми, над които нямаме контрол. Те се наричат адхидейвика – дейвика (страдния с бежествен произход). Такива страдания над които, нямаме контрол, които са изпратени свише.

Adhibhautika – тези, които хората създават
Втората група причини са ситуации, събития от обществения живот, социални, политически, икономически.
Адхибхаутика – бхаутика идва от бхута, което означава всички същества.

В някои текстове се казва, че в тази група адхибхаутика влизат, страдания, които са причинени от всички същества. Причинени не само от хора, но и хишници, насекоми-вредители и т.н.

Adhyatmika – тези, които сами си причиняваме
Третата група са поведенчески модели, черти от характера, вътрешните демони, които ежедневно ни предизвикват и нарушават нашия вътрешен мир. Адхятмика – атмика, означава само-наложени. Това са страдания, които са предизвикани от нашия собствен ум, от липсата на правилно разбиране и вкопчването в идеи, желания и материални неща.
Шанти, означава да можем от позицията на наблюдател – драща. Това е способноста да действаме, а не да реагираме сляпо.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.