Откъс от „БОЖЕСТВЕНО БЛАЖЕНСТВО” на Свами Шивананда Сарасвати

“Животът вибрира във всеки атом”

Животът е Бог в своята проявена форма. Радост е животът. Животът е преливане на блаженството на духа. Потокът на съзнанието е животът. Животът вибрира във всеки атом. Във всичко има живот. Няма такова нещо като неодушевена материя. Животът е част и от парчето скала. Материята трепти с живот. Това е доказано и от модерната наука.

Животът е пътешествие из безкрайния океан на времето, където събитията безспирно се менят.

Пътуване от нечистото към чистотата, от омразата към космичната любов, от смъртта към безсмъртието, неперфектното към съвършеното, от робството към свободата, от болката към вечното блаженство, от слабостите към безграничната сила. Животът е възможност дадена от Бог на неговите деца, да еволюират докато самите те станат като Него.

Животът е служене и саможертва. Любов в животът. Животът е връзка. Той е поезия, но не проза. Животът е изкуство и въображение, но не наука. Животът е преклонение. Ние сме тук като отминаващи пътници. Нашата крайна дестинация е Бог. Нашето търсене е търсене на изгубеното наследство, на забравената родственост. Нашата най-голяма цел в живота е реализирането на единението ни с Бог. Самия живот сам по себе си иначе няма смисъл. Той има смисъл само, когато е пълен или цялостен, когато индивидуалната душа се присъедини към космичната душа.

“…Материята и духът са неразривно свързани…”

Това не означава, все пак, че трябва да пренебрегваме живота на физически план, да отхвърляме живота като материя.

Материята е проявление на Бог, проявена за негова наслада. Материята и духът са неразривно свързани, като топлината и огъня, като студа и леда, цветето и аромата. Брахман и Мая са неделими, едно цяло.

“…идеята за самоусъвършенстването…”

Животът на физическо ниво определено е подготовка за вечния живот в Брахман. Животът е училище, в което учим много полезни уроци, за развиване на характера и божествени добродетели. Училище, в което всяка скръб, всяка болка, удар над сърцето е безценен урок.

Животът на земята се осмисля от идеята за самоусъвършенстването. Светът е вашият най-добър учител. Този свят е вашият най-добър Гуру. Във всичко има урок. Във всяко преживяване има урок. Животът е най-подходящото поле за изграждане на различни божествени добродетели като милосърдие, прошка, търпимост, универсална любов, щедрост, благородство, смелост, великодушие, търпение, силна воля и т.н. Светът е арена на битка с жестокостта и битка за изразяване на божествената природа, която стои във всеки.

Основната концепция на учението в Гитата и Йога Вашишта е, че човек трябва да реализира истинското си Себе оставайки в този свят. Докато сте в света, бъдете отвъд него. Отхвърлете своята демонична природа, която съдържа в себе си егоизъм, похот, гняв, алчност, омраза и ревност. Отстоявайте божествената природа. Живейте живот на ментално отречение, саможертва.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.