Здравето и йога

Тяло, ум и дишане и връзката със здравето според йога Обикновено се замисляме какво е здравето само, когато усетим под някаква форма неговата липса. Здраве, според дефиницията дадена в конституцията на СЗО (Световна Здравна Организация), означава не просто липса на болести и недъзи, а цялостно физическо, психическо и социално благосъстояние. Според йога философията човешкото същество…

Read More