Тяло, ум и дишане и връзката със здравето според йога

Обикновено се замисляме какво е здравето само, когато усетим под някаква форма неговата липса.

Здраве, според дефиницията дадена в конституцията на СЗО
(Световна Здравна Организация), означава не просто липса на болести и недъзи, а цялостно физическо, психическо и социално благосъстояние.

Според йога философията човешкото същество е съвкупност от пет тела или обвивки, които обхващат различни аспекти, нива на съществуване. Тези обвивки са известни като:

  • Анамая коша – материалното тяло
  • Маномая коша – менталното тяло
  • Пранамая коша – биоплазменото или енергийното тяло
  • Вигянамая коша – психичното или висшето ментално тяло
  • Анандамая коша – трансцеденталното или блаженото тяло.

Тези обвивки функционират заедно и се интегрират в един цялостен организъм – човека. Те са взаимно свързани и си оказват влияние, когато в някое от тези тела настъпи промяна това по определен начин се отразява на другите тела. Това взаимодействие хората откриват в живота си по различен начин и баланса между отделните сфери на човешко съществуване се определят като общо благополучие (физическо, психическо, социално и духовно). Учените са установили, че нашето моментно, психическо и емоционално състояние оказват влияние на тялото. Всяка емоция е свързана с отделяне на определени хормони в тялото, това оказва въздействие върху дишането, сърдечния ритъм, поведението и т.н. В йога тази връзка се взима под внимание и се смята, че както умът може да разболее нашето тяло, така чрез определни практики като оздравим нашето тяло, ние можем да помогнем и на ума си. Ще спомена пример как йога вижда тази връзка. Когато човек се ядоса дишането става ускорено, сърдечната дейност се повишава. Със семпли йога практики (коремно дишане, пълно йогийско дишане, уджай пранаяма и др.), които въздействат върху дишането ние можем да успокоим сърдечния ритъм и умът. В йога много от позите, като масажират определени центрове стимулират функционирането на някои органи, балансират основните системи. Хубаво е когато изпълнявате определена йога практика да знаете, че тя има ефект не само върху костите, сухожилията и мускулите, но и върху органи, системи (ендокринна, храносмилателна, дихателна, отделителна, нервна). Когато практикувате йога от по-дълго време опитайте да минете със своето осъзнаване отвъд ефекта върху анамая коша (физическата обвивка) и да усетите, как практиките променят състоянието на вашите по-финни тела: пранамая коша, маномая коша, а след време и по-дълбоките вигянамая, анандамая коша. Дишането е най-първото огледало, в което можем да видим промените в нашето емоционално и психично състояние. Затова йога ни учи да осъзнаваме дъха. Дишането е свързано и с пранаяма практиките, при които насочваме и увеличаваме нашата жизнена енергия, праната. Промените в състоянието на нашата енергия, дават отражение върху нашето настроение. Така ако енергията ни е слаба сме по-уязвими емоционално, по-лесно можем да се ядосаме. С йога презареждаме нашето енергийно тяло, а това води до баланс и в нашите емоции, в нашето общуване с околния свят, води до баланс в целия ни живот. Води до това, което СЗО нарича здраве или до пълното благоденствие на човека. Йога ни дава здраве като ни помага да хармонизираме различните аспекти на нашата същност.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.