Някои кратки мисли на различни учители за йога

Йога е хармония
Хармонията е истинското значение на йога. Хората казват йога означава единство, съюз, но може ли да има единство без хармония? Ако няма хармония не може да има съюз.
Ако тялото е болно, то трябва да се излекува и здравето е хармонията в този контекст. Ако ума е дисбалансиран, той трябва да се балансира и менталното здраве е хармонията погледната в тази светлина. Хармонията е действителното значение на думата йога и хармонията трябва да се усети във всички полета на живота.
(Свами Ниранджан, Йога садхана панорама том 2, изд.1997)

Йога не е само асана и пранаяма, тя е отношение, осъзнаване на собствените взаимодействия с живота и способността да се осигури плавно преминаване през моментите на трудност. Свами Ниранджан

Йога е начин на живот
Йога е начин на живот. Ние не се интересуваме каква религия, национални, социални или политически убеждения хората следват. Йога е загрижена за личния живота на човека и как той може да се подобри. Трябва да разберем йога в най-широкия контекст на човешкото съществуване. Различните клонове на йога, като хата йога, раджа йога, бхакти йога, карма йога, лая йога и крия йога, всички имат голяма важност и силно влияние върху човешкото тяло, ум и дух. Какво е дала йога на човечеството и какво ще даде? Има стотици хиляди хора, които практикуват йога по целия свят, които се избавят от нелечими заболявания. Те развиват нов начин на мислене, за да се включат в своето общество. Йога им дава надежда и оптимизъм, и разширява техните житейски хоризонти.
Хора , които са изгубили своето щастие заради физическо заболяване сега се радват на добро здраве. В резултат на това хиляди йога, центрове, йога учители и йога ученици се разпространяват из целия свят. Какво е дала йога на човечеството? Религия? Окултна секта? Не. Наука, изживяване на трансформация на качеството на ума? Да. Това е практическото приложение на йога за човечеството в миналото, а също и за бъдещето.
(От сатсанги с Парамахамса Сатянанда пулбликувани в списаниe йога издавано от Bihar School of Yoga, Sivananda Math, the Yoga Research Foundation.)

Крия йога
Йога, чрез която божественото се открива вътре в нас, е несъмнено най-висшият път: така ни учеше Лахири Махасая. Но като осъзнаем Господ вътре в себе си, скоро започваме да го възприемаме и навън…така крия йога означава „единение (йога) с Безпределното посредством определено действие или ритуал.” …Крия йога е прост психофизиологичен метод, чрез които човешката кръв се освобождава от въглероден окис и се зарежда с кислород. Атомите на допълнителният кислород се преобразуват в жизнени токове, така че подмладяват мозъка и гръбначните центрове. Спирайки натрупването на венозна кръв, йогинът е в състояние да намали или да предотврати разрушаването на тъканите. Напредналият йогин преобразува клетките си в чиста енергия. Илия, Исус, Кабир и други пророци миналото са владеели крия или някаква сходна техника, чрез която са можели да дематериализират телата си.
Из “Автобиографията на един йогин” от Парамахамса Йогананда

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.