бог

Бог с форма и бог без форма

Слепите и слонът Има една история за слона, която е много популярна. Няколко слепи трябвало да опишат как изглежда слонът. Първият хванал хобота и казал, “Слонът е подобен на дебела змия”. Другият, хванал крака и решил, “Не слонът е като ствол на дърво”. Третият уловил опашката и заключил, “Слонът е като къса връвчица”. Всеки изхождал…

Read More