Една красива практика, която ни доближава до природата и още повече до нас самите…
Вместо пуджа (ритаул, с който се поднасят чувства на уважение, почитание и обич) на дърво, може да направите пуджа на всякакво друго растение. А молитвата, за която споменава Свами Ниранджан приемете, като общуване, в което разкривате себе си. Споделят всичките си страхове, желания, мисли и чрез това споделяне обобщавате важните за вас неща, които са отговор на въпроси къде съм, как стигнах до тук, на къде искам да продължа и защо. Когато общувате чрез молитва вие общувате с позитивната страна в себе си, с креативния принцип във вселената.

Дървото на живота

Свами Ниранджанананда Сарасвати
(статия поместена в списание Yogamag изд на Sivananda math, Bihar school of yoga)

В Ганга Даршан се поощрява практиката на „осиновяване” на някое дърво и развиване на специална връзка с него по време на престоя в ашрама. Всяка вечер запалвайте инсенс (ароматна пръчица) и малка свещица под дървото, полейте няколко капки вода около корените и му поднесете цветя. Това е ритуал. Ако усетите склонност, може да се помолите на дървото. Символът на духовната традиция е дърво. Кабала говори за дървото на живота. Багават гита за дървото на самото творение. Нашият живот е подобен на живота на дърветата. Над земята виждаме ствола, клоните, листата, цветовете и плодовете. Под земята са корените. Външно нашето физическо тяло е ствола, сетивата са клоните, мислите, чувствата, желанията и емоциите са листата. Цветовете и плодовете са нашите изяви и достижения в живота. А какво е скритото в живота ни? Духът.
За да можем да запазим едно дърво, трябва да поливаме корените му. За да поддържаме животът изпълнен със здраве, трябва да поливаме корените на живота, духът. Ако дървото не е обгрижвано, то ще се разболее и ще умре. Ако не се погрижим за нашата духовна природа, ще ставаме все по-негативни и по-негативни, умовете ни по-неконтролирани, а чувствата и емоциите по-объркани. Волята и мъдростта ще отсъстват от живота ни.
Затова дървото, което осиновяваме външно, отразява нашата вътрешна природа, нашето вътрешно същество. Действието на поднасяне на вода, инсенс и светлинка от свещ  символизират това, което е необходимо да дадем на себе си. Нужно е да поливаме корените, за да подсилим нашата духовна природа. Инсенса е символ на благоухание, което се разнася наоколо вместо миризмите, които идват от различните човешки умове, личности, отношение и поведение. Нужна ни е светлинката на мъдростта, за да  разпръснем вътрешния мрак. Предлагаме цветя, защото това е красотата, за да покажем уважението си към символа на живота.

Благодарност

(откъс от Ученик на Майката природа статие на Свани Прембхава Сарасвати поместена в Yogamag)

В Ганга Даршан, Мунгир, имаме всеки ден ритуал наречен ашвата пуджа (ashwattha pooja), или почитане на дърво, изпълняван от много ученици и резиденти. Това е специално време, в което се свързваме с един аспект на природата, за да се обвържем с него и да благодарим ежедневно за всичко, което получаваме от него. Дърветата са символ на живота и всяко качество в природата.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.