„Ако искаш да узнаеш истината,
Ще ти кажа истината:
Слушай тайния звук,
истинския звук,
който е вътре в теб.“

Кабир

Елементи на нада йога практикуваме в йога класовете, но за по-задълбочено навлизане в този вид йога и неговите техники, ще ви е нужно напътствие на учител, който познава добре нада йога. Статията по долу не е инструкция как да практикувате сами вкъщи, а едно запознване с основната идея на този клон на йога. Статията е публикувана в Yoga magazine.
Превода е непрофесионален, затова както обикновенно препоръчвам ви чететe в оригинал, ако знаете езика :-) http://www.yogamag.net/archives/2004/fdec04/nada.shtml

Нада Йога
От лекция на Парамахамса Сатянанда дадена на първия международен Курс за Йога Учители преведен в Мунгир през 1967-68

Всяка практика или техника на йога, която прекъсва съзнанието се нарича лая йога. Препоръчват се различни садани в лая йога и нада йога е една от тях. Думата нада идва от Санскритския корен над, което означава „поток” (да тече). Затова етимологичното значение на нада трябва да значи процес или поток на съзнанието. Обикновено думата нада си използва като звук. Според честотата, фиността или проявеността звукът съществува на четири нива. Те са: пара; пашянти; мадхяма и вайкхари. Тези четири нива на звука трябва да се разбират научно.

Пара нада

Пара означава „ трансцедентален, отвъд” или „от другата страна”. Той е отвър обсега на индриите сетивните органи, ума и другите възприятия. Затова пара нада е трансцедентален звук. Той е индикация за истината, че има сфера на свръх съзнание, където звука се чува на други нива. Учениците по музика са осъзнати, че всяка нота и изградена от различен брой трептения в минута. Те се различават по продължителност, скорост и тоналност. В индийската музика тези трептения се наричат андолана. За една секунда един звук може да произведе хиляди трептения.  Над определено ниво на честота, звукът става недоловим и може да се възприема само субективно. Ушите не могат да уловят звук, който трепти толкова високо. Затова ние не сме осъзнати за всички звуци, които съществуват в космоса. Звуци с висока честота се трансформират в тишина. Отвъд определен лимит ушите нямат капацитет. Никой не чува нито разбира такива звуци, дори и те да присъстват.

Пара или трансцеденталният звук има най-висока честота. Този интензитет на трептене прави звука недоловим. Много текстове споменават, че пара няма вибрация. Че това е звук, който не се движи и затова няма честота. Звук е, но ние не можем да възприемем звук, който няма трептене, няма темпо, не се движи. Когато звука достигне определен тон, той се установява във внезапна тишина, спокойствие, неподвижност и това е пара нада.

В Упанишадите се казва че звукът Ом е проявление на пара.  Звукът Ом, който произнасяме на глас не е пара, защото е физически, можем да го чуем и разберем. Затова гласното Ом, не може да се нарече трансцедентално Ом. Пара е космичен и трансцедентален звук без движение. Той е едновременно пълен покой и безграничност. Той също има форма и светлина. Неговата природа е джьоти (светлина) той е различен от всички звуци, които могат да се чуят или възприемат. Упанишадите ясно заявяват, ”Това е Ом, този звук е Ом”.
Пашянти
Вторият звук, който е с по малко честота и по проявен е пашянти. Това е звук, който не може да бъде чут, но може да бъде видян. Пашянти на санскрит означава „този, който може да се види или визуализира”. Как виждаме звука? Ами чували ли сте музика в съня си, това ниво на звука, какъвто е в съня се нарича пашянти. Може да се нарече ментален звук, който не е нито съзнателен звук нито полусъзнателен. Това е подсъзнателен звук, който принадлежи на ума, не на сетивните органи като уши и уста.
Когато кажа на глас „Рама, Рама,Рама, Рама”, това ще се нарича вайкхари, но когато, затворя учи и уста и продължа да повтарям мислено звука Рама, визуализирам неговия цвят и форма с вътрешния си поглед, това е пашянти. Когато дума или звук се чува в пространството, в което не сме осъзнати за заобикалящата ни среда, това е пашянти.

Когато всички външни звуци утихнат и чувате нов звук, който не прилича на гласните, вербални звуци, приемете го като специален звук или нада на пашянти.

Мадхяма

Звук, който има по-ниска честота от пара и пашянти, но все пак по- фин от вайкхари е познат като мадхяма.. Това е звук, който се произнася шепнешком. Не се произнася на глас. Мадхяма създава много малка вибрация чрез шепота. Думата мадхятма означава „по средата” или „между”, което е среден звук, шепот.
Вайкхари
Четвъртият физически етап на нада се нарича вайкхари. Вайкхари, е вербален звук, може да се чуе с ушите и да се произнесе на глас. Говоримият звук е вайкхари. Той се произвежда от триенето или удрянето на две неща едно в друго. Неговата честота на трептене се възприема в определени граници.
За да обобщя, вайкхари е „грубото” (материално) качество на произвдено от вокалните органи, мадхятма е по-фино качество на същите физически органи, пашянти е качество на съзнанието или подсъзнанието и пара е звука на духа.
Вселената и звука
Според нада йога и текстовете, които се занимават с предмета на нада йога, нада брахма или трансцеденталният звук е семенцето, от което е еволюирало цялото творение. Нада йогина вярва, че света е проекция на звуковата вибрация. Целият макрокосмос е проекция на звуковите вибрации. От звука е еволюирал целия свят. В библията има откъс: „в началото бе словото, и словото бе с Бог”. Това слово се нарича нада или шабда. Суфите в Индия го наричат сурат. Сурат или шабда йога е друго име за нада йога практиката.  Суфи философите също смятат, че от звука и формата се е появил света.. Нада йогите смятат че петте елемента, петте кармендрии (органи на действие), петте гянендрии (органи с които добиваме информация), изградения от четири форми ум и трите гуни са се появили от един вечен звук. Това означава, че пракрити, материалната, менталната, психичната и интелектуалната вселена, са производни на нада брахма. Това е убеждението на нада йогите. И така нада йогите вярват в реалност, което се е проявила под формата на вибрация. Това е вибрация, независимо дали изобщо не вибрира или е с такава висока честота, че не може да се чуе от човека. Вечния изначален нада има най-висока честота и трептене. Когато някой обект вибрира с невероятна невъобразима скорост той става неподвижен. Това означава, че най-високата точка на движение и трептене е покоя, неподвижността. И нада е съзидателният принцип, който съществува в цялата материя и всяка материална субстанция. Вярването на нада йогите е ,че всичко води началото си от нада. В този контекст може да изучавате Упанишадите, по специално Нада Бинду Упанишад и Хамсоупанишад. Музиката също е материална форма на нада и движението на пранта (финат енергия) в тялото не е нищо друго освен израз на нада. Целта на нада йога саданата е да се намери, да се достигне първичният, най-фин, и основен вътрешен звук – словото или шабда. За да се открие този трансцедентален и не-емпиричен звук, процесът започва от външния материален звук. От там основната форма на звука може да се възприеме като се отива все по дълбоко в сферата на нашето съзнание.

Центърът на нада
Различни са центровете, в които се смята че се намира нада. Бхактите се опитват да намерят центъра на тяхната ища (форма на Бог) в анахата (сърдечната чакра в средата на гръдния кош б.пр.), йогите… опитват да намерят центъра на интуицията в агя (чакра, енергиен център, който се намира в средата на главата б.пр). Ведантите търсят центъра хиранягарбга в сахасрара (център, който обхваща върха на главата), а нада йогите търсят центъра на нада в бинду (точката при главата високо отзад, където е въртела на косата б.пр). Бинду е центърът, където продължава непрекъснат, вечен, невербален, устойчив,  неразрушим звук.
Преди да се впусне в дълбочината на тази наука, добре е аспирантът да локализира, да открие менталната, астралната и психичната природа на звукът нада. Различни нада йога практики се въвеждат, за да помогнат на практикуващия да достигне до различните психични и не-психични звуци преди съзнанието да успее да се настрои към истинския нада.
Практикуване на нада в бхакти йога
Практиките определяни като бхакти йога се включват и в нада йога. Когато бхакти йоги изпълнява мантра джапа, първото, което прави е да опита да запази осъзнаването си изцяло върху звука на мантрата. След като развие дълбоко осъзнаване за звука на мантрата, той спира да я произнася на глас и във втория етап опитва да насочи осъзнаването към мантрата произнасяна шепнешком.
Когато и този етап е завършен задоволително, той спира шепненето и започва да повтаря същата мантра ментално. Той опитва да чуе менталните и фини тонове, които въпреки че не са гласни, могат да се визуализират чрез по-дълбоко осъзнаване. На този етап е възможно в действителност да преживееш чуване на същата мантра отвътре. Бхата йогата, ще усети сякаш наистина повтаря мантра с неуловим тон. Когато осъзнаването се увлече в това ментално повтаряне на мантрата и умът изцяло се фокусира в дълбоките нива на осъзнаване, мантра или нада се трансформира в непрекъснато невербално  повтаряне, което ще се прояви при аспиранта на нивото на съзнанието, като доловим звук, но ще бъде незабележим, нечут за другите.
Това е начина да се преживее нада чрез практикуване на мнтра йога от бхакти йогите.
Няколко крии комбинирани с бандхи и мантри трябва да се включат, за да се стимулират латентните, спящи психични области. Аспирантът трябва да започне да открива първичния звук нада, като запуши ушите и опитва да чуе вътрешните звуци. Когато се стигне до напредване в практиката ушите няма нужда да се запушват, за да се достигне до различните нива на звука. Вместо това практикуващият може да се опитва, да  общува с вътрешните звуци в тишината на нощта, без да си запушва ушите. Лесно е да доловиш вътрешните звуци в средата на нощта или рано сутрин.
Диетата на нада йогина
Диетата на един нада йоги трябва да е лека и лесно смилаема. Храна, която изпраща бързо потока на кръвта към мозъка е нежелателна. Храна, която повишава кръвното налягане трябва да се избягва. Трябва да се следва нормално хранене, което поддържа нормалното функциониране на тялото.
Музиката и нада
Музиката също е част от нада йога, когато се представи научно и класически, да се стигне до преживяване на нада. Развитието на музикалната система в миналото е следвала стриктно идеята за нада йога садана. Добре познатата и най-древна Сама веда е винаги е пята с научна точност и с идеята за нада йога садана. На различните нива на съзнателно осъзнаване, ума лесно е привлечен от различни вълни на нада. Някой вибрации на нада изглеждат приятни в определено време, докато други неприятни в някои моменти от деня. Някои комбинации от нада са приемливи за някой хора и неприемливи за други. В музиката тези нада вибрации са познати като рага или музикални ноти. Рага с къса вибрации може да не се харесва на някого. Сутрешната музика в Индия, като Байрава или Бхайрава рага е привлекателна за някой хора, но не за всички. Аз харесва среднощната музика на Индия, Малкос, Дурга и Йогия рагата. Следобедната рага, като Бхимпаласи също е доста популярна и ценена. Генерално момичетата и момчетата в крехка възраст предпочитата Бхайрави. Това показва, че умът реагира различно на различните звукови вибрации в различно време. Музиката може да се приеме като духовна садана, като подготвителна практика или просто като приятна, интересна и вдъхновяваща садана от нада йога, чрез която ума се настройва към най-фините вибрации, преди да се достигне до откриване на трансцеденталния звук нада.
Време за практика
Нада йога може да се практикува, винаги когато човек има свободно време. Начинаещите трябва да практикуват между полунощ и два сутринта, период, в който няма никакви външни звуци да пречат. Липсата на светлина в това време също подпомага практиката. Това помага на ума да се обърне навътре.
Предпазни мерки
Трябва да сте внимателни, защото нада йога саданата може да доведе до появяването на всякакви звуци. Понякога ако умът на практикуващия е по-слаб може да се появи жужене в ушите през целия ден. Появяването на тези различни звуци може да наруши спокойствието на практикуващия. Ако звуците продължават да безпокоят ума, нада йога саданата трябва да се остави. Сигурно и определено е, че чрез правилна практика нада йога, вътрешните звуци се развиват постепенно на етапи.те не се чуват през никое друго време на ежедневието.
Нада йоги е способен да чува глас докато е в будно и екстровертно състояние, само ако е много напреднал. Чува се сякаш някой шепне в ушите му. Това е вид Сидха, силата да чуваш звук от неизвестно място.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.