Ом Бхур Бхува Сваха(х)
Тат Савитур Вареням
Бхарго Девася Дхимахи
Дхио Йо Нах Прачодаят.

Ом, физическото ниво, финото ниво,
причинното ниво;ние медитираме върху
божествената светлина на това прелестно слънце
на духовното съзнание. Нека то да подбужда
нашата сила за духовно разбиране.

Силата да пробуди интуицията, мъдростта

“Гаятри мантра идва от древни времена, мантра, от която се счита че възникват ведите, текстове, които съдържат знание за истинската същност на човека и вселената.

Гаятри мантра не е преклонение пред небесното тяло, което всяка сутрин изгрява от изток и залязва на запад.

Гаятри е символ на духовното съзнание у човека. Фината вибрация на тази мантра притежава силата да пробуди интуицията, мъдростта, знанието, което е отвъд интелектуалното, рационалното, логическо мислене. 

 

Тази мантра съдържа в себе си двадесет и четири срички. Буквално Гаятри означава „това което освобождава сетивата”. Съзнанието съществува на три плана: физически, астрален и каузален план. На астрален план съзнанието е по-силно (широкообхватно) отколкото на физически план и на каузален план то е по-силно отколкото на астрален план.

Съзнанието е като слънцето, което изгрява на източния хоризонт в ранното утро. Преди изгрева навсякъде е тъма. И макар, че звездите блестят навсякъде е тъмно. Не можеш да различиш фигурите на мъжете, жените, животните, цветята, обектите. Знаеш че са там някъде, но не можеш да ги видиш. Когато се зазори и слънцето започне да разпръсква своите бляскави лъчи навсякъде, можеш да добиеш знание, идея за обектите, които не виждаш. Когато слънцето изгрее всичко става ясно, видимо.

Гаятри мантра е като слънце изгряващо на хоризонта на човешкото съзнание, което разкрива в своята светлина не само външния, но и вътрешния свят. В нашия вътрешен свят има много красиви неща, но ние не можем да ги видим. Знаем за тях от книгите, но не можем да ги докоснем докато не се появи светлина, за да ги видим. Гаятри мантра разпръсква светли лъчи към различните реалности на съзнанието ни и ни помага да разберем, че съществува не само на външен, физически план, но и други по-фини нива. Това е значението на Гаятри мантра.”

„Деви” От ученията на Свами Шивананда Сарасвати и Свами Сатянанда Сарасвати

Не е необходимо да разбираме значението на мантра, но да се свържем с вибрацията.

“Парамахамсаджи, препоръчва всички да практикуват ежедневно е Гаятри мантра. Традиционно, Гаятри мантра се използва за да развие интелигентността, знанието, мъдростта и да разшири съзнанието.

Гаятри се преподава на децата от осем годишна възраст, когато те навлизат в периода на академичното обучение. Възприемането и вниманието се изострят и силата на паметта се увеличава, развива се и интелигентността. За да се добие осъзнаване, мъдрост и повишаване на интелигентността, практикувайте Гаятри мантра всеки ден 24 пъти.

Парамахасаджи също казва да не подценяваме силата на мантрите. 

Не е необходимо да разбираме значението на мантра, но да се свържем с вибрацията, която се получава при повтарянето на тази мантра. Ако успеете да се свържете с вибрацията, тогава в течение на времето може да научите за точките върху, които да се концентрирате при повтарянето на различните мантри. Тогава това ще е наистина от полза за вашето духовно развитие.”

Свами Ниранджан, статия в списание Yogamag, публикувано от Bihar school of yoga

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.