Историята я в книгата на Хорхе Букай „Нека ти разкажа”

„Истинската стойност на пръстена”

В нея главните героите са двама.
Единият е ученик, който живее с идеята, че е пълен неудачник и не става, за нищо. И вярва в тази идея просто, защото другите така му казват. Другият герой е учителят, който като всички мъдри хора не поучава с четене на морал а с директен пример и преживяване. Когато ученика отива при учителя неговата молба е да го научи какво да направи за да го ценят повече другите хора, а учителят му казва, че ще направи това при условие, че първо му направи една услуга и свърши една работа за него.Ученикът се съгласява и това, което му възлага учителя като задача е да продаде един пръстен на пазара, но за не по-малко от една златна монета. На пазара доста хора се спират да погледнат пръстена, но като разбират каква е исканата цена, се отказват, защото казват, че е твърде висока.
Разочарован ученикът се връща при учителя и му казва, че не е могъл да заблуди никого за истинската стойност на пръстена. Хората са били готови да го купят, но за неговата реална цена. И Учителят изпраща ученика с нова задача, но този път  при бижутер с набито око и заръчва да провери каква е реалната цена на пръстена, но каквато и сума да му предложи бижутера, ученика да не продава пръстена.
Когато огледал внимателно пръстена, и след като го претеглил, бижутерът казал, че стойността на пръстена в момента е около петдесет и осем златни монета, а след време сигурно ще струва и повече.
Зарадван ученикът се върнал с пръстена и разказал на учителя, за случилото се.
А това бил и урокът, който Учителя преподал и над, който и ние трябва често да си мислим. Стойността на всеки човек може реално да се определи, само от мъдрец, който има набито око. И тази стойност остава скрита, за обикновените хора, чието мнение обаче ние най-често взимаме за истинно. Когато някой ни поставя етикети, преди да ги приемем за свое вярване, нека се замислим, дали те идват от човек , който наистина има умение да вижда. Свамиджи дава един много прост пример: „Ако някой ви нарече куче, това означава ли, че наистина сте куче и ще го приемете ли за свое вярване?” Бижутерът може да види и каква ще е стойността на пръстена след време, както един мъдрец вижда и оценява потенциала, латентните способности, които носи определена личност. И когато ние самите гледаме хората срещу себе си нека поне понякога се сещаме за тази история, преди да ги обобщим с качество, което мислим, че описва тяхната истинска стойност като личност.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.