Шиваратри е празник, който традиционно се свързва с обичаите и вярванията на Индийците. Според йогите обаче
Шива като символ се смята за олицетворение на висшето космично съзнание, той се счита и за най-първия йога. Парвати пък символизира енергията Шакти. Според тантра философията, нищо не може да съществува, ако не притежава в себе си тези две същности, съзнание и енергия. Шваратри е празник, който чества съюза между Шива и Парвати. Той се празнува веднъж годишно, свързан е с разположението на звездите и луната и се смята за много благоприятен ден за изпълнение на духовна практика. Пеят се мантри, с които се инвокира висшето Съзнание (Шива) у самия практикуващ. Пеят се мантри и бхаджани (химни) посветени на Шива и Парвато аспекта. На този ден някои Йоги практикуват различна форма на тапас (дисциплина), с цел да постигнат, медитативно осъзнаване за истинската си същност, за своето висше Аз. Без да смятам, че ставам хиндуистка, просто харесвам всички празници, които ни напомнят по красив начин, за потенциала, който носим в себе си и за Вселената, която очаква да я преоткрием по нов и по-дълбок начин. Няма да описвам ритуалите, с които се чества тези специални ден и нощ, само пускам няколко линка с хубави мантри и пожелание за вдъхновено пътуване към себе си.

Шивохам

Ом намах шивая

Лингаащакам

Sri Lingashtakam
Brahma Muraari Suraarchita Lingam
Nirmala Bhashita Shobhita Lingam
Janmaja Dukha Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam
Devamuni Pravaraarchita Lingam
Kaamadaham Karunaakara Lingam
Raavana Darpa Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sada Shiva Lingam
Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vanditha Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam
Kanaka Mahaamani Bhushitha Lingam
Phanipathi Veshtitha Shobhitha Lingam
Daksha Suyajna Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam
Kumkuma Chandana Lepitha Lingam
Pankaja Haara Sushobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam
Devaganaarchitha Sevitha Lingam
Bhaavair Bhakti Bhirevacha Lingam
Dinakara Koti Prabhakara Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam
Ashta Dalopari Veshtitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ashta Daridra Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam
Suraguru Suravara Pujitha Lingam
Suravana Pushpa Sadaarchitha Lingam
Paraatparam Paramatmaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.