Sva– себе
Adhayaaya– обучение, изучаване
Непрекъснато осъзнаване, за това което правим, една от ниямите предписана от Патанджали, означава себе-изучаване чрез процес на себе-наблюдение, изучаване на свещенни писания и текстове за йога и същността на човек. (По „Sanskrit Glossary of Yoga terms”(SG)

В процеса на самоподготовка по време на курса, който карам в момента  – Yogic studies 2, попадам на много, ценни, разнообразни, сентенции, идеи, вдъхновения, които намирам за полезно да споделя. Затова в този период от няколко месеца ще публикувам някои от нещата, които са ме впечатлили по една или друга причинa.

За Вайрагя, по коментари на Парамахса Сатянанда върху сутрите на Патанджали във „Four chapters of freedom”

Вайрагя – непривързаност, безпристрасност (SG)
“Практиката вайрагя започва от вътре, никога отвън. Няма значение какви дрехи носите или с какви хора живеете. Това което е наистина важно е какво отношение имате към различните неща, хора, ситуации, които срещате в живота.”(стр.63)
Има една истори, мисля че съм я чела във „Вдъхновяващи истории” на Свами Шивананда, накратко сюжета е такъв, имало Богат владетел, който бил обграден с несметни Богатства, винаги облечен в блестящи одежди, и в същото кралство живеел брамин, който имал много скромно домакинство. Случило се бедствие и тогава владетелят без да мисли за своите вещи и несметни богатсва се впуснал да помага на хората да се спасясяват, а скромно живеещия брамин хукнал да спасява вещите си.
В този смисъл вайрагя не означаве непритежаване на вещи, семейство, любими хора, а непритежателно отношение към тях (непривързаност). И този вид вайрагя е само първата стъпка към постигането на по-висше разбиране за истинската същност на нещата.  Това е и по-ниската степен на вайрагя, ако ви е интересно, как тя се постига или коя е по-висшата форма на вайрагя, може да започнете своя swadhaya практика с изучаване на сутрите на Патанджали и нечий компетентен коментар върху тях и ще разберете.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.