Простота или „По-малко” е „повече”

„„По-малко” е „повече”
В съветите на някои алтернативни педагодики се обръща внимание на това около порастващото дете на 1-2г, да няма твърде много неща, защото така то не успява, да се фокусира добре върху нито едно. Когато предметите са по-малко умът не се затрупва и блокира с прекалено много цветове, форми, тактилни стимули. С по-малко предмети детето постепенно без напрежение успява да придобие познание за различните качества на тези предмети.

Така е и с ума на възрастните, по-малкото дава възможност умът да утихне и да опознае по-добре нещата. Или както пише Патанджали “Focus on one thing” ( да фокусираш ума си върху еднo нещо).
Простота, в нея се крие неораничено богатство, което може да ни донесе истинска духовна трансформация.
Тя е обвързано с други йога препоръки като, себеосъзнаване, дисциплина, чистота и др.
Простотата в разбирането на йога е да осъзнаеш своите нужди, разгледани на различни нива (материални, емоцианални, интелектуални, социални, себеутвърждаващи) и да построиш ежедневието си спрямо тях.

Материална простота

Материалната простота например е свързана с качетсвото shaucha (чистота). Когато разполагаме с по-малко и най-вече наистина потребни вещи, ние разполагаме с пространство в дома си, което можем да почистваме и подреждаме по-лесно. А всеки, който е живял първо в по-малък дом и след това в по-голям знае, че мястото за вещите които имаме никога не стига. Те нарастват пропорционално с времето, в което обитаваме постоянно едно място. Години трупаме вещи, които с усилие успяваме да приберем в шкафове, гардероби и ракли. И все повече тези вещи ограничават пространството на дома, в който жевеем и тогава, се пораждат тревоги, раздразнение, нервност от неспособността да аранжираме тези неща, така че да има място за още :-).

Според йога пространството, в което живеем и практикуваме оказва влияние на нашето ментално и емоционално състояние. Подреденият, чист и лишен от джунджурии дом е предпоставка за спокоен и ясен ум и сърце. Ако това не ви се вярва наблюдете какви са вашите фини емоционални и ментални реакции, когато се намирате в различни помещения.
Друг пример как сами усложняваме нещата: колкото повече дрехи и аксесоари притежаваме толкова по-трудно ни е да изберем кои да си сложим всеки различен ден. Освен ако не сме досатъчно организирани…:-)
Затова една много семпла промяна по отношение на материалната простота, може да доведе до значими резултати.

Емоционална простота

Емоционалната простота е свързана с качеството сатя (истинност). Както нашите учители често ни напомнят трябва да има хармония между, ръцете, главата и сърцето, да има хармония между това, което мислим, чувставме и изразяваме. Когато сме открити и истински в общуването си с другите хора, провокираме подобни отношение и привличаме към себе си подобни хора. А с хора, които са искрени в своето себеизразяване се общува по-лесно, защото няма нужда винаги да се напрягате да разберете, дали наистина това, което човекът срещу вас ви казва и прави е това, което той мисли. В този смисъл потъресете команията на хора, с които имате честни и семпли взаимотношения при, които мисълта ”преполагам, че това, което казва не е, което чувства” напълно отсъства. И помнете, че ако у вас лесно се появяват съмнения, най-вероятно вие самия не сте твърде открит и опростен в своето изразяване.
Пример за простота във себеотвърждаването.
Да утвърдим себе си често свързваме с възможността, да наложим себе си в определено поле. И това обикновенно става на полето на външната социална рамка, която ни заобикаля. Да наложиш на другите себе си, своите възгледи и разбирания изисква воля, но не винаги носи удовлетворение. Да утвърдиш себе в себе с всички недостатъци и способностти от друга страна  също не е лесно, но със сигурност носи пълнота. Това означава, че вместо да се заемем със сложната задача да променяме мястото си в света или света, можем простичко да променим мястото, което заемаме в самите себе си.
Преди време четох някъде една история за един светец, който живеел, много скромен живот, но при него се трупали хора, привлечени от вътрешната му духовна сила. Тази сила е плод на себеутвърждаване на истинското себе (висшето аз) в малкото себе, с което сега оперираме, а не на външна пропаганда и стремеж да извуюваш свое важно място в социалнта си среда. Е да той е бил светец, но ние можем да започнем с много простички неща, като например, когато си харесаме някаква ефтина или скъпа джунджурия, да се запитаме наистина ли ми трябва, когато се намерим в ситуация на сложни взаимотоношения, да я разплетем, като изразим себе си открито и имаме смелостта да приемем, това което ще дойде като ефект. В своята същност йога е система, в която ако решим да се задълбочим със сигурност ще ни изправи пред много предизвикателства, ще са ни нужни сила и смелост.
Простотата в йога е чистота лишена от всякакви форми на излишност, ненужност и престореност. Тя е синтезирана в простичките решения, приемането на собствения път, промяната от вътре не от вън, контролът над непрекъснатия глад за трупане на вещи, смелостта, да бъдеш себе си.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.