Интелект и интуиция

откъс от “Рикхияпит сатсанги” на Свами Сатянанда (Rikhiapeeth satsangs -Swami Stayananda Saraswati, p1) Източник на вдъхновение Как намираме и съхраняваме вдъхновението? Вдъхновението може да бъде директно или придобито чрез интелекта. В крайна сметка вие искате вдъхновение и мислете чрез интелекта. Също както кръвта тече през артериите, но може да се движи и през странични спомагателни…

Read More