Какво е карма

Карма се превежда като действие. Това действие може да е на физическото тяло. Мисълта и емоциите също фина форма на действие. Всяко действие има кореспондираща реакция, ефект, резултат. Тези ефекти от своя страна са семената на нови действия. В много свещени текстове се казва, че това е кръг, който ни ограничава и пречи да живеем напълно освободени от страданията в нашия живот.
Карма йога е това дейтвие, което не поражда нови семена и не ни обвързва с бъдещи страдания.

Дефиниция за карма йога

Карма йога може да се обобщи с няколко основни принципа.
Правилно отношение, осъзнаване, осмисляне, развиване на креативността, следване на човешката дхарма..

Направи най-доброто другото остави – Do the best leave the rest.

Едно от определенията за йога е баланс,. Карма йога е отношение на баланс към резултатите от действията, които извършваме, без значение дали те са такива каквито сме се надявали или не.

Това което може да ни помогне да развием този карма йога принцип е разбирането, че във вселената има безчетно много действия. Те пораждат съответни реакции, които се отразяват по определен начин и в нашия живот. Свами Ниранджан дава пример за всяко действие като малка вълничка (може да прочете статията тук).

Това, което по-често ни прави нещастни е, привързаността към идеята, че резулатът трябва да е точно определен, без да взимаме под внимание, че този краен резултат, зависи и от влиянието на много други вълнички в тази вселена.

Фокусът трябва да е в личното усилие, то е напълно достатъчно. Резултатът е плод на по-сложни взаимодействия между нашето усилие и много други, външни за нас действия. На фона на тази много по мащабна картина изглежда наивно да взимаме насериозно крайните резултати. Нашето его се идентифицира с тези резултати и това е заблудата, която ни носи най-много тревожности. Ние не сме резултата, само услилието.

Дхарма. “Всеки камък си тежи на мястото”

Често не самото действие, а фактът, че то не съответства нашата природа, на нашата дхарма, ни носи неудовлетвореност. Дали е достатъчно професията да дава висок социален статус и да ни позволява да си доставяме много луксове? Обществото е пълно с „проспериращи хора”, които живеят неудовлетворени. Те се примирявар с идеята, че човек, за да успее в живота трябва да прави неща, които може да не са му присърце.

Зависи, кой какво разбиране за успех има. Има външен и вътрешен успех. Ако говорим за вътрешен просперитет, това е да постигнеш вътрешна хармония. Стабилност в различни ситуации, устойчивоат при среща с предизвикателствата, това са плодовете на карма йога.

Осъзнаването
Осъзнаване на действието

Също толкова важно е и осъзнаването на самото действие.
Насочване на вниманието само върху това, което извършваме, това е динамична медитация. Може да не го постигнем от веднъж, но хубавото е че можем да опитваме колкото пожелаем пъти през деня. Нямаме нужда от йога килимче, от инструктор, от йога зала, стомаха да ни е празен, атмосферата да е тиха и спокойна. Това осъзнаване изисква само някакво действие, а ние непрекъснато правим, нещо. Движим се, оперираме с предмети, взаимодействаме с хора, мислим, дишаме и т.н. Вниманието ни трябва да се слее напълно с действието. Пример за подобно преживяване е когато четете интересна книга и някой внезапно влезе, вие може да се стреснете,но ако този човек е малко по-внимателен може дори да не го забележите, защото умът е изцяло ангажиран, напълно потопен. Това е форма на дхарана (концентрация), която може да доведе до спонтана дхяна (медитация).

Осъзнаване на реакциите

Осъзнаването на реакциите е полвзно самонаблюдение. То означава да погледнем себе си – „как реагирам, как оценявам действията, които трябва да изпълня? Дали още разделям живота си на духовен и материален” и т.н.
Карма йога ни дава възможност да свалим тази преграда, която дели времето ни – на време за духовна практика и време „да изпълня светските си задължения”.

Творческият потенциал

Развиване на креативността. Един от принципите на карма йога е да приемаш предизвикателствата с идеята, че те са възможност да реализираш още от потенциала, който носиш. Ние не сме само това, което можем сега, ние сме всичко, което можем да се научим. Ако нямаме тревожност какъв ще е крайният резултат, ще сме много по-смели в приемането на нови предизвикателства. Тези предизвикатества ни дават възможност да растем. Така се доближаваме до още един принцип на карма йога, да следваш човешката дхарма. Това е един от неизмените закони на вселената – еволюция, развитие. И съзнателно или не всичко, което правим ни води в тази посока. С карма йога правим съзнателен избор да ускорим този процес на разстеж.

Карма йога и сева

Когато вършим карма йога с отношение на бхакти, различните активностти са насочени в полза на цялото човечество.  Карма йога практивкува с чувство на служене се превръща в сева.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.