Асаната като понятие разглеждана в хата йога има различно значение от това в раджа йога.

В раджа йога думата асана се отнася към медитативна поза.

В хата йога се счита че:
„Асаните са специфични пози на тялото, които отварят енергиините канали и психичните пътища. Те са инструмент за постигане на по-високо съзнание и ни осигуряват стабилна основа за изследване на нашето тяло, ум и онова което съществува отвъд тези граници. Хата йогите са открили, че като се развива контрол над тялото чрез асаните, се постига и кнотрол над ума.” (Хата йога прадипика)

В древните текстове по йога се казва, че първоначално съществували 8, 400, 000 асани,
които изобразявали 8, 400, 000-те форми на прераждане, през които всеки индивид трябва да премине преди да стигне освобождение от цикъла на живота и смъртта. Тези асани представяли прогресивната еволюция от най-простите форми на живот до най-сложните: тези на напълно реализирани човешки същества. През вековете великите риши (мъдреци) и йоги променили и намалили числото на асаните до няколко стотин, които са познати днес.
Различни йоги и различните системи са се спряли на различни числа. По една или друга причина на някои от асаните има вариации и на техните санскритски имена, но подобното по межу им е тяхното групиране.

Асаните могат да бъдат групирани като:
•    Напред навеждащи
•    Назад извиващи
•    Усукващи
•    Балансиращи и
•    Обърнати
Съществуват и други групи, като серията паванмуктасани, ваджрасана, изправени, но те са специфични за различни системи.

Асаните въздействат на няколко нива:

  • Физическо, на отделните системи (опорно-двигателна, храносмилателна, отделителна, сърдечно-съдова, дихателна, имунна, ендокринна, нервна). В йога терапията се ползват специфични комбинации от асани, които помагат при определни физически заболявания. Има много случай, при които хора проявили воля и дисциплина в следването на такива хата йога програми са подобрили съществено своето здраве.
  • Пранично. Пречистват енергийните пътища, активират притока на жизнена сила и събуждат определени енергийни центрове (чакри).
  • Ментално. Тялото и ума са свързани. Идеята за невербалното общуване „Езика на тялото” е представена в днешни дни от психолога Алберт Мерабиан (http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Mehrabian, http://www.kaaj.com/psych/smorder.html ), но йога използва тази идея още от древността. В йога се смята, че чрез асаните може да се моделира характера, самооценката, менталните модели на индивида. Чрез определени асани може да се въздейства върху чувство на интровертност, необщителнст, с други асани, на прекалена активност или на тревожност, на гняв и т.н., защото човек е единно цяло, в което физическото тяло, енергийното тяло, ума и емоциите са неразривно свързани и взаимодействащи по между си.

Асаните могат също да се групират и според начина по който се изпълняват. Те могат да бъдат динамични или статични.

  • Динамичните асани не са непременно асани, които се изпълняват бързо, но са такива при които има непрекъснато движение. Отсъства задържане в крайна поза. Обикновено при такова изпълнение вниманието се насочва към физическото движение или към синхрона между движението и дъха.
  • Статичните асани, са със задържане на крайна поза, в която вниманието може да остане с усещанията във физическото тяло (места на оптягане, места на отпускане, мускули, които са активни и т.н.), или да премине към наблюдение на движението на праната на по-финно ниво или към задържане на вниманието в определени енергийни центрове (чакри) с цел да се активира праната в тази точка.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.