Децата са бъдещето. Това е фраза, която всеки е чувал, но в днешния забързан свят със свръх много информация, която сме способни да възприемаме само чрез интелекта, тази фраза се оказва тежко бреме за децата. Възрастните в своя стремеж  за процъфтяващо бъдеще товарят децата с все повече “знания” за света, като същевременно ги лишават от време да асимилират, да изследват и да опознават този свят чрез комуникиране с него. Няма време, света бърза, затова и детето пораства твърде бързо без да е открило себе си, изгубено в заливащия го поток от факти, които трябва да се помнят. И когато това дете вече е възрастен то страда, защото в сърцето си чувства че това не е всичко, което живота има да предложи, но не знае как да го намери. И това е бъдещето, което сами изграждаме, бъдеще на изгубени, объркани, но кариерно добре поставени, материално проспериращи, духовно ограбени възрастни.

Ето и алтернативна гледна точка за образованието.

Това са няколко мисли от Свами Шивананда и Свами Ниранджан извадени от книжката “Йога образование за деца” том 2 и на Свами Вивекананда поместнеи в сайта http://www.rkmvu.ac.in

  • Образованието е корена. Културата е цвета. Мъдростта е плода.
  • Образованието е овладяване на изкуството да се живее. Това е процес на извличане на целия позитивен потенциал, който дреме в ученика, за да се усъвършенства и издигне умът.
  • Целта на образованието е да подпомогне еволюцията на човечеството, която е движение към съвършенство.
  • Учене чрез пример вместо чрез заповеди, които преподаващия сам не може да следва, това е най добрата форма на инструкция.

Свами Шивананда

  • Израстване на ума и съзнанието, това е целта на образованието и тя се отразява в способността да се приложи на практика знанието добито чрез интелекта. Знанието е едно, приложението друго.
  • Нужно е да преминем от професионално ориентирано образование към себе ориентирано образование и в това себе ориентирано образование е ролята на йога: учене как да се канализират способностите на личността, на човешката природа, учене как да се фокусира ума, учене как да се разпознаят принципите, които управляват личността под формата на силни и слаби страни, амбиции и нужди.

Свами Ниранджан

  • Идеала на всички видове образование, трениране, трябва да е създаването на хора. Но вместо това ние винаги се опитваме да полираме отвън. Какъв е смисъла да полираме отвън когато вътре няма нищо? Крайната цел на всяко обучение трябва да е помогне на човек да израсне. Човек, който може да въздейства, който разпръсква своя автентичен чар, сред своите обкръжаващи го хора, той е енергиен център на сила и когато този човек е готов, с каквото и да се захване то ще проработи.
  • Образованието е проявяване на съвършенството което вече е в човека.
  • Какво е образование? Дали е книжовно обучение? Не. Дали е разнородно обучение? И това не е. Обучение, чрез което потокът и изразът на волята са увладени под контрол и стават плодоносни това е образование.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.