Химн написан от Ади Шанкарачаря, посветен на космичната енергия наречена Шакти, в нейния аспект на блгоденствие и благополучие или Лакшми.

Чуйте Канакадхара стотра в изпълнение на Ума Мохан

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.