Маномая коша е менталното тяло, ума. Умът е съзнание и по своята същност е форма на енергия.
Буквалното значение на манас (ум) е „това, с което възприемаш, разпознаваш и разбираш“ възприемането, разпознаването и разбирането са основни, базисни качества на ума.
Самхя йога разглежда 10 нива на еволюция на ума. Индивидуалният ум е част от космичния ум. Маномая коша, така както повечето хора могат да възприемат на това ниво на осъзнаване е чрез мислите и емоциите.
Чрез различни практики от раджа йога, мантра йога, осъзнаването за различните нива и дълбочини на ума може да се разшири.
Това, което ние можем да направим на този етап е да възприемем и приложим определени техники за мениджмънт на ума (антармоуна, 10-те принципа за препрограмиране на ума, swan – техниката за осмисляне на нашите силни страни, слаби страни, амбиции и нужди). Така постепено нашите програми на мислене и реакция могат се разчупят.
Да постигнем по-добра адаптивност спрямо непрекъснато менящата се реалност около нас е друга цел, която изисква работа с маномая коша.
Умът е енергия с огромна сила, за която йога казва, че не трябва да се подтиска, защото може да доведе до сериозни проблеми, но да се разбере и овладее много внимателно и търпеливо.  Нашият ум същетвува на съзнателно, подсъзнателно, несъзнателно и свръх съзнателно (при наистина будни хора) ниво. Това, което е архивирано като преживявание в полето на маномая коша, не може да се изтрие, но може да се развие отношение на безпристрастно осъзнаване, към него. Това на думи е лесно, но на практика изисква добро развитие на качеството на драща.
Тази способност на драща, страничен наблюдател се развива чрез всяка една техника на йога и може да се тренира както в йога залата така и във всяка ежедневна ситуация.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.