За здравето

Една статия, която има някои пралени идеи с разбирането на йога за здравето. Според йога човек е съвкупност от различни нива на съществуване: физическо тяло, ум, сърце, душа, енергия. Здравето произлиза от чистота на всички тези нива. Сауча (чистота) е и една стъпките на Нияма от осморния пъ на Патанджали. Колко е красиво, когато откриваш…

Read More