“Начинът, по който нещата изглеждат се променя в зависимост от емоциите и така виждаме магия и красота в тях, докато всъщност магията и красотата са в нас самите.”
Халил Джубран

“Понякога не само условията на живот, причиняват нашата тъга, ние също им позволяваме да ни я причинят. Част от тъгата идва от живота, а част ние сами си създаваме. Също част от радостта идва от живота, а друга сами сътворяваме.
Ако човек помогне на живота да му достави малко радост, той ще го направи, ако човек не позволи това, животът остава, безпомощен. От стотиците неща в ежедневието, които взимаме много на сериозно, може би трябва да вземем само едно и да осъзнаем, че другите деветдесет и девет са от маловажни.”
Хазрат Инаят Кхан

„Щастието зависи от самите нас“ Аристотел

„Щастието не е в притежанията и златото; чувството на щастие се крие в духа.“ Демокрит

„Мисля, че целта на живота ни е да търсим щастие….Смятам, че щастието може да се постигне чрез обучаване на ума….Като казвам „обучаване на ума“ в този контекст аз не разглеждам „ума“ единствено като познавателна способност или интелект. По-скоро използвам този термин в смисъла на тибетската дума Sem, която има много по-широк смисъл, доближаващ се до „психика“ или „дух“; той включва интелекта и чувствата, сърцето и ума. Като въвеждаме определена вътрешна дисциплина ние можем да променим нашето отношение, цялото си виждане и подход към живота.
Когато говорим за вътрешна дисциплина, разбира се тя може да включва много неща, много методи. Но в общи линии човек започва да определя факторите, които водят до щастие и факторите, които водят до страдание.
След като направи това, човек започва постепенно да отстранява онези фактори, които водят до страдание и да култивира другите, които водят до щастие. Това е пътят.“
Далай Лама

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.