Учебник по Хата йога

„Асана Пранаяма Мудра Бандха“, e учебник с много подробни обяснения на позите (асана) и илюстрации към тях, описание дихателни практики (пранаяма), мудри, бандхи, очистителни практики, и систематизирана теория за историята на хата йога, за някои основни понятия от психо-физиологията на йога. Автор на този йога буквар за хата йога е Свами Сатянанда Сарасвати. Целта на…

Read More

Медитация за една минутка

Как така медитация за една минутка? Техниката във филмчето One moment meditation е позната, за тези, които практикуват йога от известно време. Тя е свързана с осъзнаването на естествения дъх. Идеята да използваме една минутка за осъзнаване изцяло и само на дъха в различни ситуации, на различни места е доста практична и наистина помага да…

Read More