Дефиниция

Практиката мауна, не е просто мълчание, тя стремеж към тишина на различни нива. Човек може да развие практиката си от вън на вътре:

Тишината, мауна може да се изрази на много нива.
– прекъсване на вербалната комуникация (може да общувате с бележки, ако нещо ви е необходимо);
– прекъсване на всякаква форма на общуване за определен период от време (един час половин ден, цял ден и т.н.);
– пълно отдръпване навътре, състояние на дълбока пратияхара;
– естествено отпадане на вътрешния мисловен шум, което е състояние на медитация – вътрешна тишина.

Ползи от практикуването на мълчание:

  • помага да се развие способността, да не се идентифицираме с непрекъснато менящите се мисли, емоции, реакции. Ставаме по-добри наблюдатели;
  • разкрива мисловните и поведенчески модели. Тези модели контролират нашето поведение и отношение към всичко в света отвън и света в нас. Чрез мауна започваме да се освобождаваме от техния контрол;
  • засилва волята, вътрешната дисциплина;
  • отвежда ни на среща със себе си. Тя е инструмент за себеизучаване, който е познат в много различни духовни традиции. Във вътрешната тишина е стаен истинският Аз;
  • съхранява жизнените сили. Когато говорим, губим голямо количество енергия. Не малка част от бъбренето за маловажни неща може да се редуцира. Така ще се съхрани енергия;
  • започваме да слушаме активно, не просто да чуваме. Ставаме много по-добри слушатели, слушаме и разбираме по-добре;
  • оценяваме по-ясно силата на думите и тяхното въздействие.

Как да практикуваме мауна

Може да се практикува по всяко време и навсякъде, за няколко минути, цял ден, а при интензивна садхана и за по няколко дни. Важно условие е вътрешната мотивация при изпълнението на тази практика. Практикуваме не защото някой ни казва „пази тишина“, а защото ние сами сме пожелли да работим с техниката мауна.

Липсата на човек, с който да говорим не е естествена мауна 🙂 Мауна е практика, която изисква съзнателно решение. По време на техниката ставаме по-бдителни. Външните и вътрешните сетива се изострят.

Практикуването на мауна сред природата е силно зареждаща практика.

При изпълнението на мауна е добре, в началото да намерите физическа дейност, с която да се ангажирате. Ако изпълнява съзнателно тази дейност, тя може да доведе до преживяване на карма йога или динамична медитация.

Мъдрите хора говорят малко, но казват много, глупавите непрекъснато говорят, но не казват нищо 🙂

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.