Какво е медитация

Медитацията днес е много популярна дума, която се използва като синоним за много различни неща. Тя е едновременно техника и състояние, нейните цели могат да с разглеждат също на много равнища. Парамахамса Сатянанда, често казва в своите учения, че това, което ние практикуваме са по-скоро техники на пратияхара, с които се постига дълбоко отпускане. Това…

Read More