Вярвам, че по-важното е не непрекъснатото разделение по разни всякакви принципи на всичко в живота ни е намирането на прилики. . През призмата на тези мисли прочетох и харесах този кратък откъс от сатсанг с Парамахамса Сатянанда, който някой беше споделил в интернет за различните стилове йога и общото между тях.

Въпрос: Днес слушам доста за Китайска йога, Японска йога, Индийска йога и Египетска йога. Каква е общата ценност на тези подходи?

Отговор: Днес живеем във време, когато хората са вече с отворени умове. Всяка култура е разпознала науката йога. Тя вече съществуваща в тяхната страна и те предпочитат тя да носи името Индийска йога, Китайска йога, Японска йога, а може би даже Европейска йога. Аз нямам нищо против различните имена.

За мен не е вида йога, а целта на йога което е важно.

За мен не е вида йога, а целта на йога което е важно. Еволюцията на колективното съзнание е важната. Ако тази цел може да бъде постигната от Китайската или Японската или Египетската или Западната йога това е много добре. Но ако тази Индийска, Японска, Китайска, Египетска, Западна йога води човешкото съзнание от вътрешно преживяване към външни условности и разделяне на личностите, тогава без значение как се нарича, трябва да я отхвърлим.

Йога е абсолютно овладяване на функциите на ум

Йога е абсолютно овладяване на функциите на ума. Тя е абсолютен баланс и равновесие във всяка ситуация. Йога е способността да преживеем това, което до момента не сме преживявали. Учените са достигнали далечни галактики, открили са ги, но по-важното е всеки индивид да навлезе във вътрешните галактики на своето собствено съществуване. Да открие по-велики образувания и изрази на това съществуване. Животът не е само това, той е толкова много повече. Ако някоя йога може да научава това, ние я приветстваме от дълбините на сърцата си. Няма значение какъв вид е тя ние сме отворени за нейната благословия.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.