Думи на Свами Шивананда

“Всяка ваша мисъл има точна точен еквивалент за вас по всеки възможен начин. Силата във вашето тяло, силата на вашия ум, вашият успех в живота и удоволствието, което доставяте на другите хора с компанията си. Всичко зависи от природата и качеството на вашите мисли. Вие трябва да познавате културата на мислене.

Културата на мислене

Културата на мислене е една точна наука. Човек е създаден от мисъл. Човек се превръща в това, за което размишлява. Ако мислите, че сте сили, силни ще станете. Ако мислите, че сте слаби, слаби ще станете. Мислите ли, че сте глупак, глупак ще станете. Ако мислите, че сте Бог, Бог ще станете.

Човек сам формира собствения си характер, превръща се в това, за което мисли. Ако медитирате над смелостта, ще развиете смелост в характера си. По същия начин с чистотата, търпението, щедростта и себе-контрола.
Мислите ли благородно, постепенно ще развиете благороден характер. Ако мислите първично, такъв характер ще се изгради. Може да построите характера си, без съмнение, както зидаря може да построи стена, работейки със и чрез закона.

Умът има „притегателна сила“

Умът има „притегателна сила“. Вие непрекъснато привличате към себе си, едновременно от видимата и невидимата страна на жизнените сили, мислите, влиянията и условията, които най-добре ще отговорят на вашите мисли и граници.
Носете със себе с всякакъв вид мисъл, каквато ви харесва и непрекъснато ще привличате към себе си, съзнателно или по невнимание единствено и само това, което отговаря на собствените ви доминиращи качества на мислене.”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.