Осъзнаване – в йога това е техника и крайна реализация

Осъзнаване – способността да виждаш, да наблюдаваш Ние непрекъснато си взаимодействаме с околния свят. В това взаимодействие даваме израз на мисли, емоции, физически прояви. Осъзнаването е способността да наблюдаваме, да си даваме сметка за характера на тези изрази. Да бъдем осъзнати е възможност да разпознаваме погрешната идентификация на Аза със нетрайните и променливи аспекти на личността –…

Read More