Осъзнаване – способността да виждаш, да наблюдаваш

Ние непрекъснато си взаимодействаме с околния свят. В това взаимодействие даваме израз на мисли, емоции, физически прояви. Осъзнаването е способността да наблюдаваме, да си даваме сметка за характера на тези изрази.

Да бъдем осъзнати е възможност да разпознаваме погрешната идентификация на Аза със нетрайните и променливи аспекти на личността – ум, емоции, физическо тяло.

Способността да наблюдаваме тялото, емоциите, мислите ни довежда до разбирането, че аз съм нещо повече, което може да наблюдава тези неща. Кой съм аз, който наблюдава е преживяване, което изцяло може да промени разбирането ни за света.

Когато се идентифицираме с тялото, мисли, емоциите това ни държи в състояние на ограничено и твърде често драматично състояние на съществуване.

Активностите на тялото и ума взимат превез и губим връзка с принципа на наблюдател, който в йога се нарича Драща.

Осъзнаването позволява на човек да действа, не сляпо да следва обусловените модели на поведение. При липса на осъзнаване, той е ограничен да реагира по един и същи начин при всякакви ситуации. Осъзнаването носи промяна, свобода, нови възможности, да действаме отвъд границата на предишните си опитности.

Осъзнаването е техниката и крайната цел в йога

Йога е практика, която работи с наблюдаване на всяко нещо, което извършваме по време на заниманието като физически пози, дишане, състояния на ума и т.н.

Като се тренира редовно, способността да наблюдаваме се увеличава. Човек започва да вижда многоизмерно, съзнанието се разширява и обхваща много повече аспекти от всичко, което наричам външен и вътрешен свят.

Развиването на нашето осъзнаване е важно, за да не пропускаме възможностите, които ежедневно получаваме.

Осъзнаваме ли съкровищата на живота – История за диамантите и камъните

Един рибар излязъл рано сутринта, докато било тъмно. След като подготвил мрежите и всичко за предстоящия риболов, му останало малко време да изчака леко да се развидели. Намерил едно чувалче с камъчета и започнал разсеяно да ги мята във водата, докато си мислел, колко е труден животът му как парите не му стигат, дали днес улова ще е добър и т.н. Последното камъче, което щял да метне блеснало от лъчите на вече изгрялото над хоризонта слънце. И сърцето на рибаря се свило, защото държал в ръката си не камък а красив диамант.

Осъзнаването е начин да разпознаем диамантите, възможностите, които получаваме всеки ден, но поради незнание подминаваме.

Осъзнаването за много хора означава да знаят нещо. „Аз съм осъзнат за това нещо, тоест знам за него“

В йога осъзнаването е и това, но и нещо повече. То е също разбиране за взаимовръзката между нещата, които се случват. Например осъзнавам, че рано сутрин лежа, но същевременно, че не искам да ставам, че трябва и това създава вътрешно напрежение и тялото го отразява с различни реакции и т.н.

В началото осъзнаването е насочено към външния свят това, което се случва отвън и в анамая коша (материалната обвивка) по-често осъзнаваме, когато има фактор, който привлича вниманието ни, болест, болка, глад и т.н. С практикуване на техники за осъзнаване като йога осъзнаването се разширява и започваме да бъдем осъзнати за вътрешни процеси като мислите, чувствата, реакциите, полето на по-финото тяло маномая коша. След време за активностите в праничното тяло, енергията, психичното тяло.

Светлината на разширеното осъзнаване позволява да виждаш по-ясно – Фенерчето и слънцето

Днес нашето осъзнаване има силата на едно много обикновено фенерче в тъмна облачна вечер. То може да освети съвсем малка част в нощта. По същия начин ние можем да наблюдаваме само ограничена част от света, ситуацията, ума, емоциите и т.н.

След време с практикуване на системи за развиване на осъзнаването способността ни да наблюдаваме нараства. И така докато нараства осъзнаването, света отвън и отвътре се разгръща пред нас с много повече пластове, дълбини и цветове. Крайната цел на йога е съзнанието да стане като слънце, което ще огрява не само ограничени аспекти от реалността, но цялата реалност. Ще виждаме ясно всяко нещо без да се заблуждаваме от сенките, които съществуват когато слънцето липсва, когато наблюдаваме обусловено.

Способността на човек да се самонаблюдава

Съзнанието съществува навсякъде, но при скалите, растенията, животните то има различна степен на манифестация, на проявление. Смята се, че само човекът притежава способността да се самонаблюдава, да бъде осъзнат за себе си, а от там и да избира съзнателно своя път. Както радио вълните се движат в пространството, но ако нямаме радиоприемник не можем да уловим музиката, която те носят в пространството, така и съзнание има всяко нещо, но то не знае, че това е така, докато не придобие подходящия инструмент. При хората този инструмент е осъзнаването.

Осъзнаване означава, да може да наблюдаваме, да не бъдем изцяло въвлечени и потопени в различните процеси. Това в йога се нарича драща.

Голям част от конфликтите между хората са резултат от липсата на осъзнаване и възможност да виждат света. Още една история, която илюстрира нашето ограничено възприемане е за историята “Слепите и слона”.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.