Ахимса – ненасилие

Йога е жива наука, която се опира на традиции от древността, но също се адаптира спрямо разбирането, нивото и нуждите на настоящето. Ето един прочит на ямите, оставени под формата на сутри от Патанджали.  Ямите са препоръки, които засягат външната дисциплина на човека, в неговите отношения със заобикалящия го свят, но и в отношенията на…

Read More