Пълнолуние през юли

Гуру пурнима е пълнолунието през юли, на което се чества денят на духовния учител. За духовния търсач това е не просто празник, в който човек се прекланя пред един или друг учител. По-скоро е припомняне на ролята на ученик. За да си ученик не е достатъчно да срещнеш Гуру, трябва да носиш в себе си огъня на търсенето, желанието да свалиш булото на собствените си илюзии за света. Трябва да имаш гъвкавост и смелост да се разделиш с някои умствени програми. Да си ученик значи да бъдеш нащрек за всички уроци, които ще научиш в училището на живота.

Гуру татва

Гуру татва е елементът, който се съдържа във всяка ситуация, когато човек е отворен да учи. Татва означава елемент. Този елемент е като искрица, която пали вдъхновението в нас, а запаления пламък разбулва тъмнината. Затова казват, че Гуру е тази същност, която премахва тъмнината на нашето ограничено разбиране.
Този елемент можем да разпознаем в много и различни хора, които ще срещаме по житейския си път. Човек с известни духовни реализации, който обучава други хора въщо е гуру. Такъв човек може да ни даде и конкретни практики, с които да развиваме себе си.

Но дори и такъв реализирал отчасти или напълно своя потенциал учител не може да свърши нашата работа. Гуру е вдъхновението, което ни мотивира да продължим собствените си усилията.

Всеки път, когато се докоснете до нещо наистина вдъхновяващо осъзнайте, че това е още една форма на Гуру.

Гуру пурнима – как да отбележим този ден

Ако искате да отбележите по някакъв начин този ден направете си ретроспекция – под каква форма сте срещали скоро елемента на Гуру в живота си. Ако си имате духовен учител в лицето на определен човек, припомнете си вдъхновяващите неща, които сте научили от него.

И в духа на предстоящия Гурупурнима ето един много нежен и красив бхаджан за Гуру изпълнен от Кришна Дас “Мере Гурудев”.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.