За разсъжденията

За разсъжденията, които правим ежедневно се отнася следващата притча. Заключенията, които правим са основани на ограничена възможност да виждаме пътя на живота. Притчата е поместена в електронна книга с заглавие “Притчи” поместена във виртуалната библиотека “Спиралата” автор там не е посочен. В едно село живеел много беден старец, но даже кралете му завиждали, защото имал…

Read More