“Двата вълка” е популярна история, която говори за битката между тъмното и светлото във всеки от нас.

Двата вълка

Стар индианец от племето чероки учел внука си за живота:

“В мен тече непрекъсната борба” – казал той.

“Ужасна борба между два вълка. Единият е зъл. Той е: гняв, мъка, съжаление, арогантност, самосъжаление, вина, обида, чувство за малоценност, лъжа, прекалена гордост, усещане за превъзходство и его.

Другият е добър. Той е: радост, спокойствие, любов, надежда, ведрост, скромност, любезност, великодушие, съпричастност, щедрост, истина, състрадание и вяра. Същата битка тече и в теб и във всеки друг човек също”

Внукът помислил малко и тогава попитал дядо си: “Кой вълк ще победи?”

Възрастният чероки отговорил простичко: “Този, който храниш.”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.