Йогананда

Oткъсът е от прекрасния роман “Автобиографията на един йогин”. Парамахамса Йогананда разказва случки от живота си. Споделя за срещите си с различни мъдреци, санясини и гурувци. С лекота и чувство за хумор води читателя през времето от своите детски години изпълнени с пакости, приключения и вдъхновения до времето на срещата си със своя духовен учител и по-късно заминаваме за Америка.
В повествователния харатер на своята биография Парамахамса Йогананда вплита и идеи, прозрения, пояснения за природата на човека, духовната практика и себереализацията.

Умът е владетел на мускулите

“Умът е владетел на мускулите. Силата на удара на чука зависи от приложената енергия; силата, която проявява инструментът човешко тяло, зависи от неговата решителна воля и смелост. В буквален смисъл тялото се създава и поддържа от ума. Под напора на инстинктите от минали животи в човешкото съзнание постепенно прониква сила или слабост. Те се изразяват като нагласи, които на свой ред се превръщат в желано или нежелано тяло. Външната слабост има ментален произход; получава се порочен кръг, при който обвързаното с нагласи тяло разстройва ума. Ако господарят позволи слугата да го командва, тогава слугата става господар. По същия начин умът бива поробен, ако се подчини на диктата на тялото.“

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.