Ричард Бах

Книгата, която препоръчваме днес иска от читателя да остане фокусиран. Ако дори само за миг отклониш вниманието си, може да се изгубиш сред непрекъснатото прескачане на главния герой във времето и пространството. Но може би именно такава концентрация е нужна, за да може интелектът да докосне предлаганите отговори за Живота. На пръв поглед тези отговори са само една храна за ума. Някой ще си каже: “Поредната”.
В начина, по който тече разказа, обаче откриваш, че силата на логиката, силата на гласа на на автора, силата на гласа на героя провокират емоция, мотивират и окуражават. Под влияние на тази книга може би за около седмица, човек ще гледа по различен начин на себе си, света и изборите. Ако е късметлия, може и за повече от седмица.

Oткъсът тази седмица е от от книгата на Ричард Бах, “Бягство от сигурността.”

Ричард Бах, “Бягство от сигурността.”

Ето и откъсът.

“”Бягството от сигурността не означава самоунищожение — казах аз. — Не е нужно да се качиш на състезателен самолет, преди още да си се научил да караш учебен. По-малките избори, по-малките приключения предшестват големите. Но идва ден, когато посред някое летателно състезание, посред чудовищния рев на самолета, когато светът не е нищо повече от зелена мъглявина на петдесет фута долу в далечината, ти най-внезапно си спомняш: аз съм избрал всичко, което в тази минута се случва с мен! Аз сам изградих своя живот! Исках го повече от всичко друго, пълзях, вървях и тичах, за да го постигна и ето, това е той!

“…С всеки един избор ти излагаш на риск онзи живот, който би могъл да имаш, ако не направиш избора…”

— Не съм сигурен — каза той. — Нима се налага да рискувам живота си?”
— Разбира се, че се налага! С всеки един избор ти излагаш на риск онзи живот, който би могъл да имаш, ако не направиш избора; с всяко свое решение ти рискуваш живота, който би имал без да вземаш решения.

Разбира се, един алтернативен Дики в един алтернативен свят поема по друг път и изживява онова, което ти би могъл да избереш, но това си е неговият избор, не твоя. В училище, в работата и в брака, и във всяко приключение, което би могъл да избереш, ако помниш какви би искал да бъдат последните ти думи и се опираш на истината, можеш смело да поемеш към своята надежда.
— А ако сбъркам — каза той, — ще умра.
— Ако търсиш сигурност — казах му аз, — сбъркал си мястото. Единствената сигурност идва от това „Животът Е“ и само то е от значение. Абсолютно, неизменно съвършен. Но да търсиш Сигурност сред Привидностите? Дори и смокинята един ден ще се превърне в прах.””

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.