трудностите

Историята за раждането на пеперудата е популярна. В нея се разглежда полулярна концепция за трудностите, но не пречи да се разкаже отново. 🙂

Един човек намерил какавида. Забелязал малка цепнатина на нея. Раждала се пеперуда. След известно време борба с обвивката, пеперудата спряла да се движи. Човекът помислил, че нещо не е наред и с най-добри намерения, решил да помогне на пеперудата. С ножче много внимателно разкъсал нейния пашкул, за да я освободи.

Вече свободна пеперудата, обаче не можела да движи крилете си.

В процеса на освобождаване от пашкула, нейното тяло освобождавало определени вещества, които карали крилете ѝ да станат достатъчно силни, за да може да полети.

Като се намесил, макар и с добри намерения, човекът попречил това да се случи.

Подобно на пеперудата и ние, и другите хора минаваме в живота през различни предизвикателства. Трудностите, които преодоляваме развиват нашата сила. Провокират ни да развием нови качества и умения. Иска се разбиране и смелост, за да може човек да оцени и да се довери на тези процеси на растеж.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.