Първо ниво (начинаещи)
Курсът за начинаещи систематично въвежда участниците в теорията и практиката на йога. Дава стабилна основа за самостоятелна работа в къщи и е необходима стъпка за преминаване към следващите нива. Техниките, които се изучават развиват нивото на осъзнаване за собственото физическо тяло и различните процеси, които се случват в него.