свадхяя

Свадхяя – изучаване на себето и неговата природа

Свадхяя е санскритски термин, който има два корена сва (себе) и адхяя (изучавае). В процеса на себе-изучаване се стремим първо да развием способността си да наблюдаваме без да се идентифицираме с обекта на наблюдение.  После да преживеем с пълна яснота, кой е наблюдаващият, каква е неговата същност. Явления с нетрайна природа Отдръпванете в позицията на наблюдател…

Read More

Психичен символ – защо ни необходим такъв

от “Sure ways to self realization” на Парамахамса Сатянанда Много хора сядат да медитират без никакъв обект върху, който да спрат вниманието си. Те просто затварят очи и оставят ума си да се лута безцелно. Те или премислят проблемите си или заспиват. “…загубата на осъзнаването и съня са най-големите пречки…” Когато човек напредва в медитацията,…

Read More