Осъзнаване – в йога това е техника и крайна реализация

Осъзнаване – способността да виждаш, да наблюдаваш Ние непрекъснато си взаимодействаме с околния свят. В това взаимодействие даваме израз на мисли, емоции, физически прояви. Осъзнаването е способността да наблюдаваме, да си даваме сметка за характера на тези изрази. Да бъдем осъзнати е възможност да разпознаваме погрешната идентификация на Аза със нетрайните и променливи аспекти на личността –…

Read More

Карма йога

Какво е карма Карма се превежда като действие. Това действие може да е на физическото тяло. Мисълта и емоциите също фина форма на действие. Всяко действие има кореспондираща реакция, ефект, резултат. Тези ефекти от своя страна са семената на нови действия. В много свещени текстове се казва, че това е кръг, който ни ограничава и…

Read More